Utandningstest för påvisande av Heliobacter Pylori

Senast ändrad 2015-06-01 av Gisela Ringström Vårdenhetschef

Utandningstestet används för att påvisa magsårsbakterien Helicobacter Pylori.

Före undersökningen

Inför undersökningen skall man ha fastat (ingen mat eller dryck) i minst 6 timmar. Ingen rökning eller snusning på undersökningsdagen. Vissa läkemedel ska sättas ut inför undersökningen. Du ska inte ha fått antibiotika de senaste 4 veckorna innan undersökningen.

Så går det till

Undersökningen tar ca 15 minuter och man börjar med att svälja en kapsel med lite vatten. Kapseln är en del av testet och ingen medicin. Efter 10 min får man blåsa upprepade gånger i ett filter. Det kan behövas 20-30 utblåsningar. Efteråt analyseras filtret och undersökningen är slut.

Efter undersökningen

Du mår som vanligt och får äta och dricka igen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utandningstest för påvisande av Heliobacter Pylori är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.