Utdragen förlossning

Senast ändrad 2015-12-03 av Ingela Svensson Sektionsledare

Den normala förlossningen startar med sammandragningar eller vattenavgång. Till en början är sammandragningarna oregelbundna och varierar i styrka och duration. Många beskriver smärtan som molande menssmärta. Smärtintensiteten ökar oftast inte i denna fas som kallas latensfasen. Hur lång latensfasen är varierar mellan några timmar upp till något dygn. Sammanhängande latensfas som varat mer än 18 timmar utan att övergå i aktiv fas anses förlängd. Det är vanligt med lätt blodtillblandad slemmig flytning under latensfasen. Latenfasen övergår i den aktiva fasen av förlossningen. Sammandragningarna kommer med 3-5 minuters intervall och har en duration av 30-90 minuter. Sammandragningarna ökar i intensitet under den aktiva fasen.  Normalt pågår den aktiva fasen, som kännetecknas av regelbunda sammandragningar med 3-4 minuterintervall och duration 60 sekunder, 7 timmar för förstföderskan och  något kortare för omföderskan. Utdrivingsfasen, krystskedet, pågår omkring 1 timma för förstföderskor och kortare tid för omföderskor.

 

Så ställs diagnosen

Att identifiera övergången mellan latensfas och aktiv fas är viktig för att senare kunna ställa diagnosen förlängd förlossning. Barnmorskan följer progressen av den aktiva förlossningen genom att utifrån och inifrån känna hur barnet roterar neråt. Via slidan känner barnmorskan med 2-3 timmars intervall hur livmodertappen öppnar sig. Normalt 1-2 cm i timman. Barnmorskan har ett arbetsinstrumment som kallas partogram där bl a livmodertappens öppningsgrad notereras. Om förlossningen inte går framåt under 3 timmar kan förlängd förlossning misstänkas. Då samlas barnmorska, läkare och undersköterska för att i samråd med kvinnan och ev partner planera för fortsatt förlossning.

 

Behandlingsalternativ

En person som kvinnan känner sig trygg med och som kan ge stöd vet man gynnar normalt förlossningsförlopp. I möjligaste mån försöker vi att erbjuda kontinuerligt stöd av personal under aktiv förlossning. En första åtgärd vid förlängd förlossning är att barnmorskan tar hål på fosterhinnorna så att fostervattnet rinner ut. Om vattnet redan har gått vidtas andra åtgärder, vanligen värkförstärkande läkemedel.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utdragen förlossning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Utdragen förlossning ingår i tema Tema förlossning