Uterovaginal prolaps

Kallas också framfall

Framfall

Bäckenbotten ligger längst ner i bukhålan och fungerar som ett stöd för livmodern, urinblåsan, ändtarmen och slidan. Om vävnaderna i bäckenbotten blir försvagade och samtidigt utsätts för påfrestningar kan någon eller flera av organen i underlivet sjunka ned. Det kallas för framfall.

Risken för att få framfall ökar med åldern. Framfall går oftast inte över av sig själv, men om man har stora besvär kan man bli opererad.

Symtom
Många som får framfall har inga besvär.

De vanligaste symtomet är att någonting buktar fram i slidmynningen och att det känns tungt och skaver i underlivet. Man kan också få svårt att tömma urinblåsan eller tarmen. Besvären kommer ofta gradvis, men ibland kommer de snabbt i samband med att man har ansträngt sig.

Mer än var tredje biologisk kvinna som har framfall har samtidigt besvär med urinläckage eller urinträngingar.

Behandling
Om man inte har besvär behöver man ingen behandling, men genom att göra knipövningar kan man eventuellt förhindra att man får symtom.

Om det är urinblåsan som sjunker ned eller om livmodern är sänkt kan en speciell plastring föras upp i slidan och lyfta upp framfallet. Har man mycket besvär kan man bli opererad. Det kan göras på flera olika sätt.

Text från 1177

Behandlingsalternativ

Vid akuta besvär, så som;

  • stark smärta
  • akuta svårigheter att tömma urinblåsa och tarm

Biologisk kvinna - Sök till Gynekologisk akutmottagning, Sahlgrenska SU.

Vid långvariga besvär, tyngdkänsla mm sök till öppenvården.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Uterovaginal prolaps är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.