Utmattningssyndrom

Senast ändrad 2017-03-02 av Gro Sundell Ledning, hälso- och sjukvård

Utmattningen påverkar individen fysiskt och kan ge upphov till t.ex. hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, värk, ljudkänslighet eller magtarmbesvär.

 

Kognitivt påverkas minnet och koncentrationsförmågan. Svårigheter att hantera krav leder till irritabilitet och känslomässig labilitet. Sömnen blir störd och den drabbade upplever sig svag och uttröttbar.

Utmattningssyndrom uppträder ofta i kombination med depression, ångest eller andra psykiska sjukdomstillstånd. Detta försvårar behandling och rehabilitering och kräver ofta specialistvård.

Så ställs diagnosen

Diagnosen utmattningssyndrom (UMS) anses vara användbar för att skilja lindrigare trötthet på grund av hög stressnivå från sjukdom till följd av en långvarig stressbelastning. Diagnosen ställs vid klinisk undersökning av läkare i primärvården.

Behandlingsalternativ

Utmattningssyndrom skall i första hand tas omhand i primärvård. Psykiatrisk samsjuklighet är vanligt och patienten kan då erbjudas specialistpsykiatrisk vård.

Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) är en ny regional subspecialiserad vårdenhet inom Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset som öppnas i november 2016. Patienter med svårbehandlat utmattningssyndrom i kombination med annan psykiatrisk diagnos kommer att tas emot här. 

På PMU arbetar psykiatriker, psykologer, sjuksköterska, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kurator, alla med specialiserad kompetens för bedömning och behandling av UMS.

Behandlingen skräddarsys för varje patient beroende på stressbelastning, symtom, livssituation och arbetsförhållanden. Insatserna kan ske både i form av individuella stödsamtal och i grupper med olika inriktning. Även åtgärder på arbetsplatsen kan vid behov bli aktuella. 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utmattningssyndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.