Utprovning och förskrivning av rullstol

Senast ändrad 2016-04-28 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

I samband med skada eller sjukdom kan det ibland uppstå ett behov av rullstol.  I vissa fall behövs rullstol bara under en kortare period, men ibland behövs rullstolen permanent för att det skall vara möjligt att klara av ditt dagliga liv.

Före behandlingen

Om du bedöms vara i behov av en rullstol kommer du att träffa en arbetsterapeut på den avdelning som du vårdas på. Ditt eventuella behov av rullstol bedöms av arbetsterapeut i samråd med din ansvariga läkare.

Så går det till

Arbetsterapeuten provar ut en rullstol som är individuellt anpassad efter din kropp/skada och din aktivitetsförmåga. Du kommer även få en för dig lämplig sittdyna att använda i rullstolen.

Under utprovningen av rullstolen kommer du tillsammans med din arbetsterapeut gå igenom hur du bör framföra rullstolen samt vad som gäller när man får en rullstol förskriven som hjälpmedel.

Om du får en rullstol förskriven som hjälpmedel kommer denna bli registrerad på dig i Hjälpmedelscentralens system. Du kommer då att få information om skötsel och övrig hantering för att kunna ta över ansvaret för rullstolen. Genomgång kan även göras med dina anhöriga om du själv inte klarar detta.

Efter behandlingen

För uppföljning av rullstolen kan du kontakta en arbetsterapeut på din valda rehabmottagning. Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen i den region du bor. Detta gäller även för återlämning av hjälpmedel när/om behovet upphört.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utprovning och förskrivning av rullstol är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Utprovning och förskrivning av rullstol ingår i tema Tema arbetsterapi