Utvecklingsneurologiska tillstånd/syndrom

Senast ändrad 2018-02-26 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Expertnätverk för några utvecklingsneurologiska tillstånd/syndrom


Rett syndrom,Pitt- Hopkin och Angelmann syndrom har en del kliniska /
fenotypiska likheter, som gör att man kan bilda ett för dem gemensamt
expertteam. Rett är vanligast med en förekomst av 1/10.000.

Vid Rett syndrom föreligger ofta svårigheter med epilepsi, mage-tarm
dysfunktion (behöver oftast gastrostomi för matning), speciella and-
ningsavvikleser, skolios, icke verbal kommunikation. En del flickor lär
sig gå. Mycket kunskap finns inom dessa områden, vilka behöver sam-
ordnas.

Vid Angelmann syndrom är epilepsi oftast besvärlig och stora sömn-
problem är vanligt.Rörelsesvårigheter som fr.a. drabbar balans är
tydliga tidigt men förbättras. Oftast grav utvecklingsstörning.

Pitt- Hopkin liknar Rett mer, drabbar dock såväl flickor som pojkar.
Epilepsi och rörelseproblematik är vanligt.

Expertteam: behöver omfatta barnneurolog, barnsjuksköterska,
lungspecialist, ortoped, logoped.

Barbro Westerberg,

Anja Engel

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utvecklingsneurologiska tillstånd/syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.