Vändningsförsök av foster

Senast ändrad 2015-12-03 av Ingela Svensson Sektionsledare

 

Information till Dig som skall genomgå försök till yttre vändning av barn som ligger i sätesbjudning.

Att göra yttre vändning av säte till huvud är en gammal beprövad metod. Vändning görs med fördel runt 37:e graviditetsveckan. Frekvensen lyckade vändningar är då omkring 60 % och komplikationer förekommer ytterst sällan.

Från midnatt får du inte äta någon fast föda före vändnings-försöket. Du får dricka vatten, saft, te eller kaffe, men inga mjölkprodukter fram till två timmar före vändningsförsöket.

På förlossningsavdelningen fastställer man åter barnets läge – barnmorskan känner på magen med händerna och läkaren ser med ultraljud att barnet ligger med stjärten nedåt. Moderkakans läge fastställs och läkaren tittar efter att det finns gott om fostervatten.  Därefter kopplar barnmorskan en CTG-kurva, en registrering av barnets hjärtslag.

En erfaren förlossningsläkare beslutar i samråd med Dig om vändningsförsök skall göras.

En stund innan vändningsförsöket påbörjas får Du en injektion/spruta som innehåller ett läkemedel, Bricanyl, vilket får livmodern att slappna av. Du kan få lite hjärtklappning och känna Dig en aning darrig av Bricanyl men det är helt ofarligt. Det tar ca 5 minuter att ge injektionen och efter det är livmodern tillräckligt avslappnad och vändningsförsöket kan påbörjas.

Du får ligga med lätt uppdragna knän medan läkaren greppar om barnets stjärt och för den uppåt och ut åt sidan. Genom att på detta vis göra det "obekvämt" för barnet, gör de flesta barn nu en "framlänges kullerbytta". Barnets hjärtslag kontrolleras med ultraljud under tiden. Du kan känna lite obehag, men det skall inte göra ont. I så fall avbryts försöket med en gång.

CTG-registreringen får sedan pågå i ca 30 minuter, för att kontrollera att barnet mår bra efter vändningsförsöket. Därefter får Du stiga upp och Du får äta och dricka. Du stannar kvar i ytterligare någon timma för observation och före hemgång görs ännu en yttre kontrol, vid behov ultrljud för att kontrollera barnets läge.

Därefter går Du hem och fortsätter med Dina vanliga kontroller på MVC.

Om vändningen lyckas brukar de flesta barn ligga kvar i huvudbjudning. Om vändningen inte lyckas diskuterar Du tillsammans med Din förlossningsläkare hur förlossningen skall gå till. Vanligen görs ett planerat kejsarsnitt, 7-10 dagar före beräknad förlossningsdag. De kvinnor som önskar föda vaginalt, får göra en bäckenröntgen oftast samma dag. Därefter bedömer förlossningsläkaren förutsättningarna för en vaginal förlossning.

En bok eller tidning kan vara bra att ta med då Du oftast inte är klar att åka hem förrän efter lunch.

Har Du frågor är Du naturligtvis välkommen att fråga Din läkare eller barnmorska!

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vändningsförsök av foster är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.