Vanföreställnings­syndrom

Kallas också F22

Vanföreställningssyndrom eller paranoid psykos innebär att personen känner sig förföljd utan att det överensstämmer med verkligheten.

Den paranoida psykosen debuterar ofta senare än andra psykossjukdomar. Som regel drabbas man i 30-40-årsåldern. Man kan också få de första symtomen först i pensionsåldern.

En närstående anhörig eller vän kan dras in i den sjukes paranoida nät och börja tro på vanföreställningarna.
Antingen känner sig den drabbade motarbetad av hela sin omgivning eller så är vanföreställningarna starkt fokuserad till en viss miljö. t ex en arbetsplats. Mycket allvarliga fall av svartsjuka hör till denna sjukdom.

Antipsykotiska läkemedel fungerar bra mot den paranoida psykosen även om det kan vara mycket svårt att få den drabbade att medverka till behandlingen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vanföreställningssyndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vanföreställningssyndrom ingår i tema Tema psykiatri