Vård efter förlossningen

Senast ändrad 2016-02-17 av Susanne Sävhed Barnmorska, Mölndal avd 211,209,208

Vård efter förlossning

På förlossningsavdelningen sker eftervård av dig och ditt/erat barn. Om önskan finns är tidig hemgång möjlig.

Efter förlossningen uppmuntrar vi föräldrarna till att vårda barnet hud mot hud. Hud mot hud gynnar anknytningen, ökar ditt och barnets välbefinnande och befrämjar god amningsstart

Första amningen brukar ske de närmaste timmarna efter förlossningen. Ni erbjuds amningsstöd och anpassat amningssamtal.

Vårdtiden kan variera beroende på familjens behov. Önskan om tidig hemgång kan ske  6 timmar efter förlossningen om vissa kriterier för mor och barn är uppfyllda. Åker ni hem inom 6 - 24 timmar erbjuds Ni ett telefonsamtal av barnmorska dagen efter hemgång för vidare BB-uppföljning i hemmet. Om du eller barnet har utökat vårdbehov finns möjlighet att stanna kvar på BB 24-48 timmar för behovsanpassad vård. Individuell, planerad vårdtid är vårt mål.

Innan nedflytt till BB-avdelning bedöms ditt och barnets vårdbehov av en barnmorska.

På vår BB-avdelning har vi tvåbäddsrum och familjerum. Var du/ni blir placerade beror på hur du och ditt barn mår efter förlossningen och hur beläggningen ser ut på avdelningen. När det är ett stort förlossningsantal kan det vara svårt att tillgodose partnerns/anhörigas önskemål om övernattning. Vår mål är att i mån av plats alltid erbjuda partnern/anhörig möjlighet att övernatta.

Det kostar 200 kr/dygn för partnern/anhörig att övernatta och då ingår frukost och kvällsfika, övriga måltider finns att köpa i restaurangen. Den nyblivna mammorna serveras frukost, lunch, middag och kvällsfika. Alla måltider serveras i köket. Det kostar 100kr/vårddygn för modern.

Vid ankomst till BB hälsas ni välkomna, rundvisa på BB-avdelningen, erbjuds ett BB-rum, informeras om rutiner och BB-foldern med ”trädet” som samtalsmodell.

BB-foldern är utarbetad av familjer med erfarenhet från BB-vård. BB-foldern följer er genom vårdtiden. Syftet är att skapa struktur och tydlighet och öka familjen inflytande i sin egen vård. BB-foldern utgör en gemensam standard som ligger till grund när man tillsammans med Er utarbetar en vårdplan. Planen görs upp efter några timmars vila och återhämtning. Vården individanpassas utifrån er familjs behov.

Målet för vårdtiden är att främja anknytningen mellan dig och ert barn, att stödja och stärka er under amningsstarten samt ge möjlighet till återhämtning efter förlossningen. Du/ni får även stöd och information om barnskötsel, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap.

Innan hemgång kontrolleras barnets syremättnad i blodet, POX-screening sker vanligtvis 12-24 timmar efter födelsen. Det är ett enkelt och helt smärtfritt test för att upptäcka vissa hjärtfel. Innan ni åker hem blir barnet även undersökt av en barnläkare med en BUS (barnundersökning) och viktkontroll.

Om Du har behov att samtala om din förlossning erbjuds ett postpartumsamtal på BB innan hemgång.

Vid hemgång görs även en planering, ett utskrivningssamtal då vi gemensamt bedömer  vilken uppföljning du/ni och ert barn behöver. Återbesöket kan sker på sjukhusens BB-mottagning, hörselmottagning, Antenatal/Östra eller BVC. Vidare uppföljningsbehov beror på barnets ålder vid hemgång och barnets och din fysiska och psykiska hälsa.

PKU-prov tas på alla barn efter barnet passerat 48 timmar. Vid hemgång får ni information och bokad tid för PKU-provtagningen. Provtagningen sker på ert uppföljande återbesöket på BB-mottagningen. Vid enstaka fall, om barnet passerat 48 timmar, innan hemgång kan blodprovet tas på BB-avdelningen.

Hörselkontroll av barnet brukar ske inom 1-4 veckor med ett bokat besök på hörselmottagningen på Östra. Er hörseltid skickas hem via brev efter ni kommit hem från BB.

Vårt mål är att ge god vård och gott bemötande.

Välkomna till oss !

Trädet. Används som samtalsmodell på BB. Trädet. Används som samtalsmodell på BB.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vård efter förlossningen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vård efter förlossningen ingår i tema Tema förlossning