Vård efter förlossningen

Senast ändrad 2016-11-08 av Ingela Svensson Sektionsledare

Vård efter förlossning

På förlossningsavdelningen sker eftervård av dig och ditt/erat barn.

Efter förlossningen uppmuntrar vi föräldrarna till att vårda barnet hud mot hud. Hud mot hud gynnar anknytningen, ökar ditt och barnets välbefinnande och befrämjar god amningsstart

Första amningen brukar ske de närmaste timmarna efter förlossningen. Ni erbjuds amningsstöd och anpassat amningssamtal.

Vårdtiden kan variera beroende på familjens behov. Möjlighet finns för trygg hemgång direkt från förlossningsavdelningen tidigast 6 timmar efter förlossningen. Åker ni hem inom 6 - 24 timmar erbjuds Ni ett telefonsamtal av barnmorska dagen efter hemgång för vidare uppföljning i hemmet. Om du eller barnet har utökat vårdbehov finns möjlighet att stanna kvar på BB 24-48 timmar för behovsanpassad vård. Individuell, planerad vårdtid är vårt mål.

Innan överflytt till BB-avdelning bedöms ditt och barnets vårdbehov av en barnmorska.

På vår BB-avdelning har vi familjerum. Var du/ni blir placerade beror på hur du och ditt barn mår efter förlossningen och hur beläggningen ser ut på avdelningen.

Kostnaden är 200 kr/dygn för partnern/anhörig att övernatta och då ingår frukost och kvällsfika, övriga måltider finns att köpa i restaurangen. Den nyblivna mammorna serveras frukost, lunch, middag och kvällsfika. Alla måltider serveras i köket. Kostnade är 100kr/vårddygn för modern.

Vid ankomst till BB hälsas ni välkomna, rundvisa på BB-avdelningen, erbjuds ett BB-rum, informeras om rutiner och BB-foldern med ”trädet” som samtalsmodell.

BB-foldern är utarbetad av familjer med erfarenhet från BB-vård. BB-foldern följer er genom vårdtiden. Syftet är att skapa struktur och tydlighet och öka familjen inflytande i sin egen vård. BB-foldern utgör en gemensam standard som ligger till grund när man tillsammans med Er utarbetar en vårdplan. Planen görs upp efter några timmars vila och återhämtning. Vården individanpassas utifrån er familjs behov.

Målet för vårdtiden är att främja anknytningen mellan dig och ert barn, att stödja och stärka er under amningsstarten samt ge möjlighet till återhämtning efter förlossningen. Du/ni får även stöd och information om barnskötsel, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap.

Innan hemgång kontrolleras barnets syremättnad i blodet såkallad POX-screening. Det är ett enkelt och helt smärtfritt test för att upptäcka vissa hjärtfel. Innan ni åker hem blir barnet även undersökt av en barnläkare med en BUS (barnundersökning) och viktkontroll.

Vi erbjuder samtala om din förlossning vad vi kallar postpartumsamtal på BB innan hemgång eller vid återbesöket på BB-mottagningen.

Vid hemgång görs en planering och ett utskrivningssamtal förs då vi gemensamt bedömer vilken uppföljning du/ni och ert barn behöver. Återbesök sker på sjukhusens BB-mottagning, hörselmottagning och vid behov på antenatalmottagningen. På Östra Sjukhuset finns även en amningsmottagning.

PKU-prov tas på alla barn efter 48 timmars ålder. Vid hemgång får ni information och bokad tid för PKU-provtagningen. Provtagningen sker på ert uppföljande återbesöket på BB-mottagningen.

Hörselkontroll av barnet brukar ske inom 1-4 veckor med ett bokat besök på hörselmottagningen på Östra. En kallelse skickas hem till er.

Vårt mål är att ge god vård och gott bemötande.

Välkomna till oss !

Trädet. Används som samtalsmodell på BB. Trädet. Används som samtalsmodell på BB.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vård efter förlossningen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vård efter förlossningen ingår i tema Tema förlossning