Vattkoppor

Kallas också varicella

Senast ändrad 2016-04-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vattenkoppor på sjukhus!

Vattkoppor (vattenkoppor), är ett virus. Viruset är luftburet och smittar genom att människor vistas i samma rum.

Personer som har, eller har haft kontakt med sjukdomen , får ej komma in på sjukhuset på grund av extrem smittsamhet!

Den person som varit utsatt för vattenkoppsmitta kan vara smittbärare från dag 9 till dag 21 efter smitttillfället, utan att det finns några synliga blåsor. 

Den som har ett försvagat immunförsvar kan bli svårt sjuk och behöva sjukhusvård om hon eller han får vattkoppor.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vattkoppor är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vattkoppor ingår i tema Tema infektion