Vävnadsprov från lever

Kallas också Leverbiopsi

Senast ändrad 2015-09-18 av Johanna Petersson Viir Verksamhetsutvecklar

Provtagning från levern för att närmare kunna kartlägga leversjukdom.

Före undersökningen

Levern är ett blodrikt organ så det är därför viktigt att inte äta mediciner som försämrar blodets levringsförmåga. Under veckan före provtagningen får man därför inte äta tabletter innehållande acetyl-salicylsyra (t ex. Treo, Trombyl. Magnecyl, Bamyl eller Plavix). Behövs någon värktablett använd då istället t ex. paracetamol (Alvedon eller Panodil). Några dagar före leverbiopsin lämnas blodprov för att kontrollera att blodets levringsförmåga är god.

Dagen för biopsin ska man komma fastande dvs. man får inte äta eller dricka något inom 4 timmar före undersökningen   

Så går det till

Levern som är kroppens största körtel ligger längst ner innanför revbenen på höger sida av bröstkorgen. När man andas rör sig levern upp och ner varför det är viktigt att man under själva provtagningen håller andan. Före biopsin ges en smärtstillande injektion och senare även lokalbedövning. Efter detta utförs leverbiopsin med hjälp av en spruta med en nål. Själva biopsin tar bara några sekunder att utföra.

Efter undersökningen

När biopsin är klar får patienten lägga sig på höger sida eller på rygg och ligga kvar så under en timme. Därefter får man ligga kvar i sängen i ca 2 timmar. Man får lova att börja dricka efter två timmar och börja äta efter 4 timmar.

Blodtryck och puls kontrolleras före ingreppet och därefter med jämna mellanrum.

Ibland för man ont efteråt, antingen precis där man tagit provet eller i höger axel. Lätt smärta är fullt normalt. Är smärtan besvärlig ges extra smärtstillande medicin.

Provet skickas till Patologen som undersöker vävnaden i mikroskop. Detta tar några veckor, därefter får patienten tid för återbesök, telefontid eller möjligen brevsvar, vilket som passar bäst.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vävnadsprov från lever är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vävnadsprov från lever ingår i tema Tema infektion