Vävnadsprov från njuren

Kallas också Njurbiopsi

Senast ändrad 2017-02-03 av Pia Wrennö Överläkare

Njurbiopsi innebär att man tar ett vävnadsprov -  "biopsi" -  från njuren. Vävnadsprovet är viktigt för att kunna ställa rätt diagnos för att ge rätt behandling.

Före undersökningen

Under veckan ( 7dagar) före biopsin ska du inte använda några andra preparat än Panodil/Alvedon vid smärta eller värk, andra preparat kan göra att man blir mer lättblödande. Är du ordinerad Waran, Trombyl, något annat blodförtunnande läkemedel eller något anti-inflammatoriskt läkemedel av din behandlande läkare är det viktigt att du informerar avdelningen om detta när du blir kontaktad för en biopsitid. Man kan då behöva göra uppehåll i sin medicinering. Dagen före ingreppet kommer du till avdelning 131 för inskrivning. Du får då tala med avdelningsläkare och sjuksköterska. Det är bra om du tar med dig en lista på de mediciner du använder hemma. När du komer tar vi även blodprover som en förberedelse inför undersökningen. Bland annat tar vi alltid prover för Hepatit (gulsot) och HIV. Inför biopsidagen kan det vara bra att skaffa något att läsa eftersom du ska ligga kvar i sängen efter ingreppet. blodtrycket kontrolleras då det är viktigt att det ligger br ainför biopsin. Oftast kan man sedan gå hem o sova hemma, komma åter till avdelningen tidigt undersöknnigsdagens morgon.

Så går det till

Du kommer till avdelningen 131 klockan 08.00. På morgonen tar vi ett blodtryck och du får lämna ett urinprov. Du får äta frukost som vanligt. Som en förberedelse sätts en plastkanyl i ett blodkärl i armen. Den ska sitta kvar till nästa dag. Det är inte ovanligt att känna lite oro inför undersökningen. Om du vill kan du få en lugnande tablett innan du åker ner till röntgenavdelningen. För att förebygga smärta får du även värktabletter. Till röntgen åker du i säng. Röntgenläkare ger lokalbedövning med en tunn nål. Vävnadsprovet hämtas via ett instick från ryggsidan till njuren. Efter cirka 1 timme är du tillbaka på avdelningen. När du kommer tillbaka från röntgen måste du ligga kvar i sängen till nästa dag för att undvika blödning. De första 4 timmar får du ligga på rygg och därefter kan du ligga på sidan om du vill. Vi gör återkommande kontroller av blodtryck och puls under de första 4 timmarna. Det är viktigt att du dricker mycket under eftermiddagen och kvällen för att "skölja igenom" njurarna. Du kommer att bli kissnödig av drickandet och eftersom du inte får gå upp hjälper vi dig med bäcken eller urinflaska.

Efter undersökningen

På morgonen tar vi nya blodprover. Vi tar också bort förbandet över instickstället och du kan duscha som vanligt efteråt. Det är viktigt att du undviker lyft och övrig ansträngning under minst 2 veckor efter biopsin för att undvika blödning. Beroende på ditt arbete kan du behöva bli sjukskriven.

Komplikationer och risker

Om urinen är rödfärgad när du är hemma igen, eller om du får ont i ryggen så ska du ringa oss på avdelning 131, tel: 031-3421131

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vävnadsprov från njuren är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vävnadsprov från njuren ingår i tema Tema njurmedicin