Vilo-EKG

Senast ändrad 2015-06-04 av Michael Björk IT-tekniker

På EKG kan man se hur hjärtats rytm är, vilken hastighet hjärtat går i och se en rad förändringar som hjälper vårdpersonalen att diagnosticera olika hjärtproblem.

 

Före undersökningen

Inga förberedelser krävs.

Så går det till

EKG (Elektrokardiografi) mäter hjärtats elektriska aktivitet via elektroder som fästs på patientens bröstkorg samt armar och ben. Patienten ska helst ligga helt plant.

Själva mätningen tar ungefär 10 sekunder och då måste patienten ligga så stilla som möjligt för att undvika störningar på registreringen.

Totalt tar undersökningen uppskattningsvis mellan 5-10 minuter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vilo-EKG är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.