Zikavirus - information om ägg/spermiedonation

Kallas också Zikavirusinfektion, Zika, äggdonation, spermiedonation

Senast ändrad 2016-12-15 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Zikavirusinfektion sprids för närvarande snabbt framförallt i Syd- och Centralamerika men också i Mexiko och Karibien och i olika ögrupper i Stilla havet och Atlanten. Sjukdomen har nu även nått kontinentala USA inom ett litet begränsat område norr om centrala Miami, Florida. 

För ytterligare information se ”frågor och svar om Zikavirus” på Folkhalsomyndigheten.se

Så ställs diagnosen

Zikavirusinfektion ger för de allra flesta inga symtom alls, men för de som utvecklar sjukdom rör det sig om milda symtom i form av feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock rapporterats en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS) som misstänks vara associerade till infektionen. Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt (viruset har isolerats i sädesvätska) och fall där detta är den troligaste överföringsvägen har inträffat, men det är fortfarande oklart hur stor den risken är. I dagsläget har man genom virusodling påvisat fullständigt (och därmed potentiellt smittsamt) zikavirus i sädesvätska i uppemot 24 dagar. Via molekylär diagnostik har zikavirus-RNA påvisats i sädesvätska upptill 188 dagar efter sjukdomsdebut, men det är inte klarlagt om detta innebär fortsatt smittsamhet. Därför rekommenderar WHO på basen av nuvarande kunskapsläge att undvika oskyddat sex under 6 månader efter resa till berört område eller vid symptomgivande sjukdom. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Zikavirus - information om ägg/spermiedonation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.