Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på våra sjukhus och det påverkar hur du kan köra och parkera. Välj andra transportsätt än bil om möjligt.

Begränsad besöksparkering på Sahlgrenska sjukhuset

På grund av flera olika byggprojekt är tillgången på besöksparkeringar på Sahlgrenska sjukhuset påverkad.

Rekommendationen är att använda någon av parkeringsytorna som finns vid Medicinareberget. Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt på grund av den begränsade framkomligheten på området.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor. Respektera även hastighetsbegränsningar på tomten.

Renovering P-hus Per Dubbsgatan

Mellan perioden 24 april -13 juli 2023 är parkeringshuset vid Per Dubbsgatan stängt för ett planerat underhållsarbete. Renoveringen sker i etapper, för varje avslutad etapp öppnas våningsplanen succesivt upp.

Från den 24 april till 21 maj är parkeringshuset helt stängt.

Plan 1 öppnar 22 maj
Plan 2 öppnar 5 juni
Plan 3 öppnar 19 juni
Plan 4 öppnar 3 juli

Rekommendationen är att parkera på Medicinaregatan Norra.

Trafikpåverkan på grund av arbete med värmeledning

Med start vecka 12 kommer Göteborg energi lägga om en värmeledning som behöver flyttas på grund av nybyggnationen på Medicinareberget. Arbetet sträcker sig från spårvagnshållplatsen Sahlgrenska huvudentré, genom Medicinaregatans södra parkering och upp på Medicinaregatan. Arbetet pågår året ut.

Arbetena medför att framkomligheten i området blir begränsad på grund av uppgrävd trottoar, färre tillgängliga körfält och parkeringar. Vi kommer att arbeta obekväma tider, såväl kvällar som nätter och helger, vilket innebär en del buller.

Gröna stråket stängt för genomfart

Från den 1 maj är Gröna Stråket stängt för genomfart för personbil. Detta sker för att minska belastningen av trafik framför akutmottagningen och i den norra delen av sjukhustomten. Avstängningen gäller inte akutfordon, leveranser och tung trafik. All infart till Gröna stråket sker via Norra Porten.

Även förbindelsen mellan Gröna stråket och Bruna stråket är stängd för genomfart. Det gäller även gående och cyklister. Välj den södra infarten till området från Ehrenströmsgatan för att nå Röda, Bruna eller Vita stråket.

Karta över byggarbeten Östra sjukhuset

Arbetsområden

Från vecka 11 kommer arbetet med att bygga en ny vårdbyggnad för förlossning och neonatalvård på Östra sjukhuset. Byggnationen beräknas pågå till år 2028.

Skyltningen inom sjukhusområdet anpassas till de nya flöden som projektet medför. Periodvis används orangea vägvisning.

Avstängd väg för cykel och bil

Rondvägen kommer att hamna inom arbetsområdet för ny förlossning och neonatal, och kommer därmed stängas av för cykel- och biltrafik, från vecka 11. Detta innebär att det inte kommer att finnas en genomfart på Östra sjukhusområdet för cykel- eller biltrafik.

Längs Rondvägen kommer det enbart finnas en gångbana. Cykel ska ledas.

Akutmottagningar

Parkeringen utanför vuxenakuten i Centralkliniken kommer att vara kvar på samma plats som idag. Från vecka 11, 2023 nås vuxenakuten enbart från Diagnosvägen.

Ambulansen kommer att köra in till vuxenakuten i Centralkliniken via Remissvägen på samma sätt som idag, men kommer köra ut via Diagnosvägen.

Övriga akutmottagningar nås på samma sätt som idag; barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning (BUP-akuten) nås via Vitaminvägen och övriga akutmottagningar nås via Remissvägen.

Remissvägen

På grund av kommande arbetsområde och byggtrafik kommer Remissvägen stängas av för personbilstrafik och cyklister från korsningen Remissvägen/Journalvägen.

Avstängningen kommer att gälla från våren 2023, skyltning kommer att placeras ut. I den U-formade kurva som skapas på grund av arbetsområdet kommer det endast att vara tillåtet att köra för ambulans, räddningstjänst och vissa transporter.

Cykelvägar och cykelparkering

På grund av det kommande arbetsområdet, trånga passager, bygg- och ambulanstrafik kommer det från vecka 11 inte finnas någon genomfart för cykel via sjukhusområdet.  Cyklister kommer hänvisas runt  sjukhusområdet med tillfälliga skyltar.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare kommer att finnas kvar.

Parkering

Parkeringen mellan Drottning Silvias barnsjukhus och Centralkliniken är avstängd och kommer vara det under hela byggtiden av Förlossning och neonatal, preliminärt till år 2028. Besökare och personal hänvisas till övriga parkeringar på tomten.

Tillträde till huvudentréer

Centralkliniken
Oförändrat, via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Drottning Silvias barnsjukhus
Från vecka 11, 2023 kommer korttidsparkeringen och avsläppningsytan framför huvudentrén endast nås via Behandlingsvägen. Övrig parkering hänvisas till andra parkeringar.

Psykiatrikliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Infektionskliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Kvinnokliniken
Från vecka 11, 2023 kommer huvudentrén enbart nås via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Mottagningsbyggnaden
Från vecka 11, 2023 nås huvudentrén via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Servicehuset
Oförändrat, leveranser via befintlig godsmottagning.

Restaurangen i Servicehuset
Oförändrat, via Diagnosvägen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Oförändrat, via Vitaminvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Sjukhuset växer

Här kan du läsa mer om de större utvecklingsprojekten som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-05-17 13:13