Om sjukhuset

Tillsammans för patienten

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har funnits i snart 250 år. Vi jobbar med att vårda, forska och rädda liv. Dygnet runt, alla dagar på året. I dag kan vården göra sådant som man inte kunde drömma om igår. Där det är svårt att se hopp nu, kan det finnas bot i framtiden.

Vi samlar många tusen medarbetares kunskap till den bästa vården för våra patienter och med världsledande forskning, innovation och utbildning bygger vi modern sjukvård.

Tillsammans med dig gör vi universitetssjukhuset till möjligheternas sjukhus.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset grundades 1782 och tar emot 350 000 patienter varje år.

Här finns Europas modernaste barnsjukhus, ledande cancervård och Nordens mest kompletta transplantationssjukhus.

På sjukhuset bedrivs nationell högspecialiserad vård inom 21 områden. Här bedrivs även ledande forskning inom bland annat livmodertransplantationer, biomarkörer för alzheimers, och sjukhusets medarbetare bidrar med expertkompetens i sex European Reference Networks. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bäst i landet på klinisk forskning enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Samtidigt är omtanken och omvårdnaden om patienten sjukhusets främsta fokus.

Med över 17 000 medarbetare driver Sahlgrenska Universitetssjukhuset verksamhet i Göteborg och Mölndal: Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset med Drottning Silvias barnsjukhus, Högsbo sjukhus och Rågården. Dessutom finns Sahlgrenska Universitetssjukhuset på flera öppenvårdsmottagningar runtom i stan.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset omsätter omkring 20 miljarder kronor. De huvudsakliga uppdragen är vård, utbildning, forskning och innovation. Tillsammans skapar sjukhuset hälsa för dig som patient, i dag och i morgon.

Landets bästa kliniska forskning

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning. 

  • På sjukhuset finns upp emot 1600 vårdplatser och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot över 226 000 patienter på de sex stora akutmottagningarna varje år.
  • Över 10 000 barn föds varje år på sjukhusets förlossningsavdelningar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges enda kompletta transplantationssjukhus.
  • Sjukhuset är nu ett av OECI ackrediterat comprehensive cancer center och därmed ett av Europas ledande cancersjukhus. Läs mer om Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center
  • Sjukhuset erbjuder nationell högspecialiserad vård inom ett flertal områden, bland annat hjärtkirurgi på barn och ungdomar, lungtransplantation, levertransplantation och viss vård vid endometrios. Läs mer om våra uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är starka inom utvecklingen av framtidens precisionsmedicin, även kallad skräddarsydd medicin, och deltar även aktivt i det nationella samarbetsprojektet Genomic Medicine Sweden.
  • Sjukhuset bedriver ledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. I dag finns det cirka 270 akademiska tjänster kopplade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tjänsterna finansieras till stor del av sjukhuset. Tjänsterna innefattar såväl professorer som lektorer med kombinationstjänster eller adjungeringar till Sahlgrenska akademin.

Patienterna berättar

Möt några av våra patienter som delar sin berättelse om Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Våra patienter berättar