Hälsofrämjande sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär att vi arbetar aktivt med att sprida kunskap, synliggöra goda exempel och motivera till en hälsosammare livsstil.

Föreläsningsserien Verktyg för bättre hälsa

Varje år håller våra specialister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer öppna föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Verktyg för bättre hälsa.

Läs mer om föreläsningarna  

Länkar

Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS (extern sida) 

Folkhälsomyndigheten (extern sida)

Om folkhälsa på Västra Götalandsregionens hemsida

Tobaksfakta (extern sida)


Senast uppdaterad: 2018-05-09 11:00