Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Ett pricktest utförs på en patients underarm, där en droppe av olika allergiframkallande ämnen läggs på huden. Målade bläckstreck särskiljer de olika ämnena.

2016 inledde Arbets- och miljödermatologisk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett utvecklingsarbete för att minska antalet outnyttjade mottagningstider och öka tillgängligheten. Genom att låta patienter själva boka sina tider har antalet uteblivna besök halverats och kötiden minskat med över 80 procent.

Deltagare i barngolften står på en liten bro över ett vattenhinder på golfbanan och ser glada ut.
Fotograf: Glenn T Unger

I måndags spelades Barngolfen, ett årligt evenemang som arrangeras av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Syftet är att samla in sponsorer och pengar till stiftelsens arbete på sjukhuset. I år lyckades golfproffs, kändisar och sponsorer tillsammans samla in hela 1,5 miljon kronor till förmån för barnen!

Närbild på en blodprovstagning. En handskbeklädd hand håller i själva sprutan som går in i en ven i patientens armveck.

Institut, akademin, sjukvården och näringslivet är på väg att tillsammans utveckla ny, högkänslig teknik som tidigt kan upptäcka cancer genom ett enkelt blodprov. Tekniken kan också användas för att undersöka avstötning av organtransplantat. Dessutom kan den ge polisen bättre DNA-analyser för att utreda brott.

En sjukhussäng längs ena sidan av rummet och en utfällbar säng längs andra sidan. En fåtölj och ett litet bord. Fönster med stort ljusinsläpp.

Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inne i en stark utvecklingsperiod där vården förbättras och anpassas efter dagens och framtidens behov. Som ett led i utvecklingen har sjukhuset öppnat en helt ny BB-avdelning. I de 14 nya familjerummen finns plats för både den nyförlösta, barn och partner.

Ena sidan av en gul ambulans, med ambulansens logotyp synlig

Värmen håller i sig och det är rusning till badplatserna. Mats Johansson, ambulanssjuksköterska och körinstruktör på ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fem råd för hur du ska göra om en olycka inträffar där du är, på exempelvis en badplats.