Startsida för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Så påverkas du av vårdkonflikten

Just nu vidtar Vårdförbundet olika konfliktåtgärder då man inte är överens med SKR i en nationell avtalsförhandling. Dessa åtgärder påverkar bland annat verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer på vgregion.se.

Akut

Information om att söka akut vård på sjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Almedalen

Under årets Almedalsvecka medverkar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i flera seminarier. Bland annat medverkar sjukhusdirektör Boubou Hallberg i ett seminarium om hur ska vi bedriva sjukvård vid höjd beredskap, och vilken roll universitetssjukhusen spelar i en tid av ökad osäkerhet.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

"Förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar"

Vad du som patient, närstående och invånare i Västra Götalandsregionen tycker om oss är oerhört viktigt.70 procent av de boende i Västra Götaland har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en signifikant ökning jämfört med förra året. Vårt mål är att fortsätta öka förtroendet och att alla patienter ska vara nöjda med vården hos oss.