Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

nobelpristagarre

Årets Nobelprisvinnare i medicin har revolutionerat behandlingen av cancer med immunterapi, som innebär att en av fem patienter med spridd hudcancer kan botas. Men hälften av patienterna med metastaserad malignt melanom blir inte hjälpta av den nya behandlingen. Forskare på Sahlgrenska Cancer Center och i Melanomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset försöker tillsammans förstå varför immunterapi har så varierad effekt på olika patienter.

Bild på surfplattans skärm

Beställa mat, läsa menyn på flera språk och att mäta antal kalorier. Det kan patienterna på avdelning 21 på Sahlgrenska sjukhuset nu själva göra med hjälp av MatAppen på en surfplatta vid sängen.

Spruta

Torsdag den 6 december öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin sprututbytesmottagning på Östra sjukhuset. Syftet är att minska risken för blodsmitta och öka livskvaliteten hos personer som injicerar narkotika. "Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården", säger Lars-Magnus Andersson, överläkare och verksamhetschef för Infektion, där sprututbytet ingår.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i dag den 3 december fattat beslut om budget för 2019. Den innehåller bland annat satsningar på bättre omhändertagande av sköra äldre och ny BUP-mottagning i centrala Göteborg. Samtidigt lyfter sjukhuset att viss angelägen sjukvård saknar långsiktig finansiering.

infektionskliniken

Sjukvården i Sveriges är bäst i världen på att behandla patienter med hiv. När sjukdomen kom till Sverige på 80-talet dog nästan alla patienter av sjukdomen. Nu kan man leva ett långt och nästan normalt liv tack vare framgångsrik behandling. Lördag den 1 december är det internationella aids-dagen.