Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

vårdpersonal och barn i möte

Det senaste decenniet har antalet publikationer mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin nära trefaldigats. Det är en trend som möter behovet av en alltmer högteknologisk sjukvård och som kräver samverkan mellan olika kompetenser.

Med en sjukvårdsutbildning går det bra att jobba i princip överallt i världen. Men mycket skiljer sig från land till land, inte minst språket. I Västra Götalandsregionens PLUS-program får utlandsutbildad sjukvårdspersonal en chans att lära sig språk, vårdkultur och mer om det svenska sjukvårdssystemet.

Anna-Clara Collén

”Sjukvårdens utveckling är fantastisk”, säger Anna-Clara Collén, läkare och sektionschef inom internmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden. Hon ansvarar för en satsning som gör äldre till ett slags ”VIP-patienter” på sjukhuset.

Pneumokocker - vita mot lila bakgrund

Den 20-21 mars hålls konferensen Engineering Health som lyfter upp forskningssamarbeten mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers. Lars Magnus Andersson, verksamhetschef och överläkare på Infektion på SU, och Robert Feldt, professor vid Data- och informationsteknik på Chalmers, håller där tillsammans en presentation av sitt gemensamma forskningsprojekt.

ny förlossningsbyggnad arkitektskiss

Förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar stora utvecklingskliv. Nu planeras en helt ny vårdbyggnad för vården kring graviditet, förlossning och nyfödda. Det nya höghuset ska stå klart kring 2026.