Startsida för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akut

Information om att söka akut vård på sjukhuset.

För vårdgivare

Laboratoriemedicin, remissportalen, vårdhygien och annan information till vårdgivare.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.