Startsida för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akut

Information om att söka akut vård på sjukhuset.

Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

Vårdförbundet kommer från klockan 16 den 25 april lägga en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden kommer att påverka vården i VGR i olika utsträckning.

För vårdgivare

Laboratoriemedicin, remissportalen, vårdhygien och annan information till vårdgivare.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

"Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar sitt internationella engagemang"

Förra veckan fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset besök av en delegation från Uzbekistan, ett givande besök där Utrikesdepartementet var involverade och höll i kontakterna. För ett par veckor sedan hade vi besök från Lettland. Det internationella intresset för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är stort och det är alltid positivt att få visa upp vår kompetens.