Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Sjuksköterska mäter blodtryck på patienten

20 miljoner extra i år från staten till forskning, så kallade ALF-medel. Det är belöningen för att Västra Götaland fick högsta betyg för klinisk forskning i Vetenskapsrådets utvärdering i våras.

graf

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har slagit nytt rekord i antalet utförda hjärt- och lungtransplantationer på sjukhuset under 2018. Totalt genomfördes 86 så kallade thoraxtransplantationer. Det är en ökning med drygt åtta procent jämfört med 2017.

Ambulansbil

Nu får ungdomar i Biskopsgården chansen att ställa sina frågor till olika blåljusyrken. Under andra halvan av januari genomförs PAR, en satsning där polis, ambulans och räddningspersonal träffar ungdomar för att skapa och stärka relationer.

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor inom rehabiliteringsmedicin på SU, har blivit utnämnd till expert i Världshälsoorganisationens, WHO:s, arbete kring Rehabilitation 2030. "Roligt att få bidra till att göra Sverige och SU synligt med den kunskap vi har på området" säger hon.

Ann-Marie Wennberg och Ann-Sofi Lodin

Den 2 januari skickade föreningen Sjukhusläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett upprop till bland andra regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Här kan du läsa deras svar.