Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Medicinhistoriska

Den 20 december 2018 stänger Medicinhistoriska museet i Göteborg inför en grundförstärkning av byggnaden. Den 12 januari 2021 planeras museet att åter öppna för besökare.

Entrédörr Journalvägen 2 Göteborg

Havandeskapsförgiftning, feber efter förlossningen och minskade fosterrörelser – det är några av de akuta åkommor som kommer hänvisas till den nya akutmottagningen som i dag öppnar på Östra sjukhuset.

En samling av personer som jobbar inom donationsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset står framför donationsträdet som planterades i oktober 2009.

På enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer med beredskap dygnet runt för att organisera allt som krävs inför en organ- eller vävnadsdonation och efterföljande transplantationer. När en potentiell donator dyker upp påbörjas ett intensivt arbete under tidspress.

Claes Ohlssons forskning om benskörhet har fått prestigefulla Anders Jahres pris.

Professor Claes Ohlsson, överläkare inom Klinisk farmakologi på SU, är osteoporosforskare av rang. På torsdagen fick han ta emot Anders Jahres medicinska pris - en miljon norska kronor - för sin forskning om benskörhet på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Med vår unika närhet till näringsliv och akademi är Sahlgrenska Universitetssjukhuset en naturlig samtalspartner för regeringen när det gäller life science, alltså forskning om bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Regeringens life science-samordnare besökte sjukhuset i dag för att se hur vi och Västra Götalandsregionen driver på innovation och utveckling av vården.