Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Två personer i vardagskläder promenerar längs en å med en hund av rasen boxer.

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ambulans utanför ambulansintaget

Det senaste året har akuternas väntetider på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kortats med en halvtimme. Läkare som specialiserar sig på akutsjukvård är en av nyckelfaktorerna för att bli ännu bättre i framtiden.

Sjuksköterska genomför ett ultraljud på kvinna

Bättre datering och jämlikare vård är två av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu erbjuder alla gravida kvinnor i Göteborg ett tidigt ultraljud från graviditetsvecka 13.

Britt-Marie Zaman med en fruktkort med bananer

Väntetiderna på akuten, parkering och skyltning var frågor som patienter och närstående har åsikter om. Det kom även fram bra förbättringsförslag när Café i entré bjöd in under ett par timmar på torsdagsförmiddagen

En läkare lyssnar på en äldre patients hjärta med hjälp av ett stetoskop. De sitter i en blå soffa hemma hos patienten.

Fler äldre och sköra patienter kan få sin vård utan att lämna hemmet, tack vare Sahlgrenska universitetssjukhusets två mobila enheter. Nu utökas satsningen med personal motsvarande ytterligare ett team på Östra sjukhuset.