Startsida för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akut

Information om att söka akut vård på sjukhuset.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

"Förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar"

Vad du som patient, närstående och invånare i Västra Götalandsregionen tycker om oss är oerhört viktigt.70 procent av de boende i Västra Götaland har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en signifikant ökning jämfört med förra året. Vårt mål är att fortsätta öka förtroendet och att alla patienter ska vara nöjda med vården hos oss.