Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Foto taget ovanifrån på ett barn som leker med modell-lera vid ett bord. Det finns en liten kavel och några kakformar intill barnets händer.
Fotograf: Glenn T Unger/falkenbergsbild.se

Podden Livet på barnsjukhuset ger dig en inblick i vardagen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus! I podden kommer både barnen, deras familjer och personalen att berätta om det som händer på vårt barnsjukhus.

Operation epilepsi

Epilepsi kan ge svåra anfall och för hälften av patienter går det ännu inte att hitta orsaken bakom sjukdomen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier och bildar nu ett centrum för högspecialiserad vård.

Vårdpersonal

12 april 2018 genomfördes katastrofövningen Liv i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten. En av de största katastrofövningarna som genomförts på ett svenskt sjukhus. Nu är slutrapporten från övningen klar.

sal

I början av året invigdes Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum på Medicinareberget, en samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. I Hus R på Mölndals sjukhus finns sedan ett och ett halvt år ett nytt och funktionellt labb för att träna operationsteknik på donerade kroppsdelar.

Valeria Castro intervjuas för podden

Efter en tuff dag på jobbet skrev Valeria Castro, specialistläkare på akuten Sahlgrenska, i ren frustration ut ett Facebookinlägg som på en natt delades av 4000 personer och därmed satte fokus på den allt mer pressade situationen på sjukhusets akutmottagningar. Men för medarbetarna var det ingen nyhet – snarare var det den verklighet de larmat om i åratal.