Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Mellan den 21 och 27 maj genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset en uppmärksamhetsvecka för hälsosamma matvanor. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring matvanor och dess betydelse för en god hälsa, bland sjukhusets patienter och egna medarbetare men även befolkningen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila öppenvårdsteam som gör hembesök hos äldre med stora vårdbehov. Målet med satsningen är att ge sköra äldre en säkrare och mer sammanhållen vård, utan onödiga sjukhusvistelser.

Flera läkemedel har stulits på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det rör sig bland annat om läkemedlen celokurin, midazolam, adrenalin och amiodaron. Dessa läkemedel ska inte användas utan läkares ordination och kan vid felaktig användning orsaka livsfara.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har på fredagens styrelsesammanträde fattat beslut om att ta nästa steg mot att öppna landets första avdelning för patienter med komplext självskadebeteende. Den nya avdelningen öppnar enligt planerna i början av nästa år och är en heldygnsvårdenhet med totalt tio vårdplatser.

Tack vare ett nytt projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man lyckats ge fler personer inom beroendevården behandling mot hepatit C. Detta har man gjort genom att flytta behandlingen närmare patienterna.