Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

befruktning

Varje år föds barn tack vare assisterad befruktning med donerade ägg och spermier vid Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu söker vi medmänniskor som vill donera ägg och spermier för att ännu fler ska kunna bilda familj.

Ludger Grote sitter framför en dator.

Sömn är viktig för egentligen alla våra funktioner, såsom minnet, humöret, kreativiteten och till och med vår muskelkraft, säger Ludger Grote, sömnforskare och universitetssjukhusöverläkare vid Lungmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden.

Sjuksköterska mäter blodtryck på patienten

20 miljoner extra i år från staten till forskning, så kallade ALF-medel. Det är belöningen för att Västra Götaland fick högsta betyg för klinisk forskning i Vetenskapsrådets utvärdering i våras.

graf

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har slagit nytt rekord i antalet utförda hjärt- och lungtransplantationer på sjukhuset under 2018. Totalt genomfördes 86 så kallade thoraxtransplantationer. Det är en ökning med drygt åtta procent jämfört med 2017.

Ambulansbil

Nu får ungdomar i Biskopsgården chansen att ställa sina frågor till olika blåljusyrken. Under andra halvan av januari genomförs PAR, en satsning där polis, ambulans och räddningspersonal träffar ungdomar för att skapa och stärka relationer.