Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin består av laboratoriemedicinska verksamheter på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen tillhör Område 4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Aktuellt

 • Ny metod för klamydia/gonorré PCR

  Från och med 30 november 2023 analyseras Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae med nytt instrument. Gäller i nuläget endast AsynjaVisph-kunder. (Övriga kunder som beställer via ROSP kan förbereda sig för övergången genom att beställa de nya provtagningsrören).

 • Vad gör vi om vinterkräksjukan kommer? Information från Vårdhygien Sahlgrenska

  Vårdhygien Sahlgrenska har nyligen reviderat rutinen för handläggning av fall av virusgastroenterit inom slutenvård, dokumentet finns publicerat på Vårdhygiens webbsida. Vi erbjuder ett webbinarium den 6 december kl. 14:00 -14.30 för alla intresserade inom Vårdhygien Sahlgrenskas ansvarsområden. Vi går igenom de mest väsentliga förändringarna i rutinen samt vad är viktigast att tänka på om vi får fall av vinterkräksjuka inom slutenvården. Det blir också möjlighet till frågor. Länk till webbinarium kommer att finnas i Regionkalendern, SuKalendern samt här.

 • Fax inkommande till Klinisk mikrobiologi fungerar igen!

  Nu fungerar faxen igen. Inkommande fax till Klinisk mikrobiologi (Sahlgrenska, Göteborg) är 031-41 93 41. Avser alla avdelningar (bakteriologi, virologi, molekylär mikrobiologi, serologi, mykologi, parasitologi, CCUG). Vårdhygiens fax fungerar fortfarande som den ska, 031-41 93 10.

 • Kvantifiering vid odling av bronkoalveolärt lavage (BAL) och bronksköljvätska

  Vid odling av bronkoalveolärt lavage (BAL) och bronksköljvätska kommer mängden av potentiellt patogena bakterier att besvaras 1000 – 10 000 cfu/mL, 10 000 - 100 000 cfu/mL eller >100 000 cfu/mL.

 • Lagerinformation kontroller för urintestremsa och venprovtagningsrör

  Information gällande lager av kontroller för urintestremsa och nya beställningsnummer för vissa venprovtagningsrör.

Verksamheter

Regional laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.  

Ackrediteringscertifikat - Sahlgrenska, Mölndal och Östra - certifikatet gäller för de laboratoriemedicinska verksamheterna på tomten Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ackrediteringscertifikat och dess omfattning Klinisk patologi cytologi NÄL

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Ackrediteringscertifikat Regional laboratoriemedicin Borås Laboratoriemedicin

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin Kungälvs sjukhus