Analys av U-katekolaminer och U-dopamin blir skickeprov

Från och med 2024-05-23 kommer analys av katekolaminer (adrenalin och noradrenalin) samt dopamin i urin att bli skickeprov.

Analyser beställda vid Sahlgrenska utförs sedan juni 2020 av Labmedicin Skåne, dit proven även fortsättningsvis kommer att skickas. Förändringen medför att analyserna kommer att behöva beställas i fritext (Sahlgrenska Klinisk kemi, Remiss 1) samt att möjligheten till samfyllnad upphör.

Analys av metoxikatekolaminer i urin eller plasma, samt analys av 3-metoxityramin i plasma påverkas ej och kan oftast ersätta analys av katekolaminer och dopamin i urin.

Vid frågor, kontakta:
Klinisk kemi
Diagnostisk masspektrometri och kromatografi
Telefon: 031-343 40 77