Kvantifiering vid odling av bronkoalveolärt lavage (BAL) och bronksköljvätska

Vid odling av bronkoalveolärt lavage (BAL) och bronksköljvätska kommer mängden av potentiellt patogena bakterier att besvaras 1000 – 10 000 cfu/mL, 10 000 - 100 000 cfu/mL eller >100 000 cfu/mL.

Provtagningsanvisning Nedre luftvägsprov

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Bakteriologi Sahlgrenska, avdelning "övre/nedre luft" 
telefon 031-342 46 10

eller  
expeditionen kundtjänst 
telefon 031-342 49 45