Student och utbildningstjänst

Vi är ett universitetssjukhus vilket innebär att vi har ett särskilt utbildningsansvar. Att utbilda framtidens medarbetare är ett av sjukhusets viktigaste uppdrag. Här kan du läsa mer vad som gäller för dig som är student eller vill söka utbildningstjänst hos oss.

AT (allmäntjänstgöring)

Som AT-läkare hos oss får du en god utbildning med hög kvalitet. Du får stöd och trygghet av erfarna kollegor, handledare, studierektorer och ett särskilt AT-team.

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


BT (bastjänstgöring)

BT är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och en inledande del av specialistutbildningen (ST). BT är en brygga mellan grundutbildningen och ST.

BT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BT i VGR

Mer information för dig med utländsk utbildning


ST (specialisttjänstgöring)

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST).

Här kan du läsa mer om att göra ST hos oss.


Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar

Här hittar du information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA)

Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar


Akademiska vårdutbildningar

Här hittar du information om verksamhetsförlagd utbilding

Akademiska vårdutbildningar


För dig som är utbildad utanför Sverige

Här hittar du information om du är utbildad utanför Sverige och vill jobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildad utomlands


Sommarjobb (feriepraktik)

Varje sommar söker vi sommarvikarier inom alla sjukhusets verksamheter.

Mer information om att arbeta som sommarvikarie


Praktik

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsuppdrag. Det innebär att vi måste prioritera de studenter som tillhör de lärosäten som Sahlgrenska Universtitetssjukhuset har avtal med som erbjuds praktik. 
  • Vi erbjuder inte praktikplatser för inresande internationella studenter om det inte gäller utbytesstunder som förmedlas via Göteborgs Universitet eller studentorganisationen IFMSA.
  • Vi erbjuder inte Erasmus Placement för internationella studenter utan avtal.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan på grund av mycket högt tryck på kliniska praktikplatser inte erbjuda plats till KUL-studenter från andra lärosäten än Göteborgs Universitet.

Studentbehörigheter

Information till studenter och elever, inklusive forskarstudenter, som i sin utbildning har en placering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och behöver tillgång till sjukhusets datorer och IT-system.

Studentbehörigheter


Studerande vid universitet utanför Sverige

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder inte praktikplatser för inresande internationella studenter om det inte gäller utbytesstunder som förmedlas via Göteborgs Universitet eller studentorganisationen IFMSA.

Vi erbjuder inte Erasmus Placement för internationella studenter utan avtal.

Studerande vid universitet utanför Sverige