Remissportalen (för andra vårdgivare)

Remissportalen är till för vårdgivare som remitterar patienter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende.

Till Remissportalen skickas remisser och av oss begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga mottagningar/avdelningar som finns i listan ovan. Behöver du kontakta oss via telefon hittar du rätt telefonnummer via presentationen av respektive enhet i listan ovan.

Om du som vårdgivare ändå väljer att faxa en remiss direkt till någon av våra anslutna mottagningar/avdelningar är det viktigt att du inte skickar en kopia till Remissportalen eftersom detta innebär dubbelregistrering.

Adress (på kuvertet):

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):

Namnet på den verksamhet som remissen ska gå till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg