Forskning, utbildning och innovation

Kvinna tittar i mikroskop

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är landets största sjukhus. Här bedrivs forskning, utveckling, utbildning och innovation i världsklass till nytta för patienterna – idag och i framtiden.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är forskningen en integrerad del i vardagen. I nära samarbete mellan akademi, klinik och näringsliv läggs grunden för dagens, och morgondagens, sjukvård.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet, högsta betyg i Vetenskapsrådets utvärdering 2023 av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna. Forskning genomsyrar hela universitetssjukhusets verksamhet och är också en möjlig karriärväg för våra medarbetare

Konkurrenskraftig utbildning och innovationsarbete i vården

Vårt mål är att vara landets ledande utbildningssjukhus och erbjuda konkurrenskraftig utbildning tillsammans med Göteborgs universitet. Universitetssjukhusets högspecialiserade kliniska miljö främjar lärande och utveckling mot en professionell kompetens, där vi även ser studenten som en framtida medarbetare.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar även aktivt för att stimulera innovationer i vården, som en integrerad del i den kliniska vardagen.

Delta i forskning

På sjukhuset pågår forskningsstudier där vi söker både friska deltagare och patienter med olika diagnoser. Som forskningsdeltagare får du lära dig mer om din hälsa och du bidrar även till att driva forskningen framåt.

Vårdpersonal i operationssal

Artikelserie om forskning i Sahlgrenskaliv

Forskning ska vara en självklar karriärväg för sjukhusets medarbetare. Men hur gör man för att börja forska? Och vad tycker de som gör det? Läs mer i artikelserien här.

Nyheter om forskning, utbildning och innovation