Sahlgrenska Universitetssjukhuset högst rankat bland landets universitetssjukhus

Uppdaterad:
Publicerad:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klättrat rejält i Sveriges yngre läkares rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på 57 plats och 2021 på 27 plats. I år ligger sjukhuset på delad 13:e plats, före samtliga andra universitetssjukhus.

När resultatet av rankningen 2019 kom påbörjades ett stort arbete för att förbättra AT-tjänstgöringen och AT-kansliet. Efter intervjuer och medarbetarenkäter togs en handlingsplan fram som man kunde arbeta efter. Det handlade bland annat om att stärka arbetsmiljön, fortsätta med att ständigt följa upp och utvärdera samt ha mer närvarade chefer och studierektorer samt att jobba med rekryteringsprocessen, löner och förmåner. Introduktionen har också förlängts för att AT-läkarna ska vara redo, inte bara för det medicinska arbetet, men också den sociala samvaron under tjänstgöringen.

Läs hela artikeln i Sahlgrenskaliv - sjukhusets digitala magasin