Avdelningar och mottagningar

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Centrumbildningar

I centrumbildningar samlas kompetens inom vårdområden där vi är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienterna.