Anestesisjuksköterskor sökes till Operation 1-2 på Östra sjukhuset

Du som är anestesisjuksköterska på någon av sjukhusets operationsenheter uppmanas därför att se över möjligheterna att gå in och arbeta på Operation 1-2 Östra fram till och med mitten av januari 2024.

Operation 1-2 befinner sig i en utmanande situation. En generell brist på anestesisjuksköterskor gör att verksamheten behöver stöttning när man, parallellt med det ordinarie uppdraget, ska introducera och lära upp nyrekryterade medarbetare.

Du som är anastesisjuksköterska kan gå in och stötta upp bemanningen på såväl heltid som deltid fram till mitten av januari 2024. 

Sökes:

  • I ett första steg behövs minst tre anestesisjuksköterskor som arbetar natt.
  • I ett andra steg behövs en anestesisjuksköterska som arbetar dagtid och kan bemanna en sal för elektiva kejsarsnitt.
  • I ett tredje steg behövs ytterligare antestesisjuksköterskor dagtid för att kunna öppna en sal för elektiv kirurgi av varierande slag.

Om du är anestesisjuksköterska och intresserad kontakta närmsta chef i linjen för mer information.