Transportteamet Neonatal Göteborg

Helikopter med personal

Transportteamet Neonatal Göteborg har sin bas på Östra Sjukhuset i Göteborg. Vi har jourbemanning dygnet runt med läkare och sjuksköterskor med kompetens inom neonatal- och barnintensivvård.

Vi transporterar sjuka nyfödda och för tidigt födda barn som är i behov av högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När barnen fått den vård de behöver kan vi också transportera dem hem till deras länssjukhus. Vi genomför både akuta och planerade transporter.

Gränsen för vilka barn vi transporterar går kring 6 kilo.

Transporterna sker med ambulans, helikopter och flyg. Vi samarbetar med ambulanshelikoptern och Scandinavian Air Ambulance.

Ansvariga för verksamheten 

 

Elisabet Hentz

överläkare neonatologi, medicinskt ansvarig

Telefonnummer

Kontor: 031-343 60 88

Tina Isaksson

transportansvarig specialistsjuksköterska

Telefonnummer

Mobil: 0767 69 03 70
Kontor: 031-384 80 77

Så här beställs transport:

Telefonnummer

Mobil: 0725-338578
Transportansvarig läkare, för beställning av akuta transporter dygnet runt

Telefonnummer

Mobil: 0724-512091
Transportansvarig sjuksköterska, beställning av planerade transporter