Transportteamet Neonatal

Helikopter med personal

Transportteamet Neonatal har sin bas på Östra Sjukhuset i Göteborg. Vi har jourbemanning dygnet runt med läkare och sjuksköterskor med kompetens inom neonatal- och barnintensivvård.

Vi transporterar sjuka nyfödda och för tidigt födda barn som är i behov av högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När barnen fått den vård de behöver kan vi också transportera dem hem till deras länssjukhus.

Transporterna sker med ambulans, helikopter och flyg. Vi samarbetar med ambulanshelikoptern och Scandinavian Air Ambulance.

Ansvariga för verksamheten 

Elisabet Hentz, överläkare neonatologi, medicinskt ansvarig

Tina Isaksson, transportansvarig specialistsjuksköterska

Så här beställs transport:

Telefonnummer
Transportansvarig läkare, för beställning av akuta transporter dygnet runt

Telefonnummer
Transportansvarig sjuksköterska, beställning av planerade transporter