Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa, Sjukhusen i väster, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning.

Aktuellt