Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

Aktuellt

Publicerad  2018-09-26. Höstens planerade utbildningar i vårdhygien är uppdelade

Publicerad 2018-08-21. På flera håll i landet pågår fortfarande utbrott av VRE (Vankomycinresistenta enterokocker). Vi vill därför på nytt påminna om vikten av grundläggande vårdhygieniska principer.

Publicerad 2018-07-26 - Med anledning av de höga sommartemperaturerna får vårdhygienenheter i landet frågor om hög luftfuktighet.

Publicerad 2018-06-20 - I stillastående vattenledningar bildas s k biofilm med risk för tillväxt av bakterier. Legionella är en bakterie som kan överföras till luftvägarna i samband med t ex duschning och orsaka svår lunginflammation.

Sommaren är här och därmed ett ökat resande som kan innebära risk för spridning av smitta. Mässling är exempelvis betydligt vanligare i flera europeiska turistländer än i Sverige.


Senast uppdaterad: 2018-09-18 10:58