Skyltar

Skylt gällande misstänkt smitta

Informationsskylt för att undvika att person med misstänkt smittsam sjukdom går in i vårdens lokaler utan att först kontakta verksamhet.

Entréskylt – dörrklocka

Beställs via Marknadsplatsen

 • VGR6400 Entréskylt dörrklocka A4
 • VGR6401 Entréskylt dörrklocka A3
 • VGR6402 Entréskylt dörrklocka 50x70 cm VGR6402,
 • VGR6403 Entréskylt dörrklocka 70x100 cm VGR6403,

Entréskylt med telefonnummer ifyllningsbar

Beställs via mail regiontryckeriet.gbg@vgregion.se 

 • VGR6404 Entréskylt telefon ifyllningsbar A4
 • VGR6405 Entréskylt telefon ifyllningsbar A3
 • VGR6406 Entréskylt telefon ifyllningsbar 50x70 cm
 • VGR6407 Entréskylt telefon ifyllningsbar 70x100 cm

Entréskylt allmän

Beställs via Marknadsplatsen

 • VGR6408 Entréskylt allmän A4
 • VGR6409 Entréskylt allmän A3
 • VGR6410 Entréskylt allmän 50x70 cm
 • VGR6411 Entréskylt allmän 70x100 cm