Kontakt

Vem på Vårdhygien ska vi vända oss till? Ring eller maila i första hand ditt kontaktteam. Vid brådskande ärenden kan du nå oss via akutlinjen på vardagar tel 031-342 6100, kl 08.30-12.00 och kl 13.00-16.00. Övrig tid kontakta primärjouren Infektion via tel 031-342 1000.

Information om vilka personer som ingår i kontaktteamen finns nedan - välj ditt område eller motsvarande:

Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6
Angereds Närsjukhus 
Apotek
Capio Lundby Närsjukhus
Carlanderska sjukhuset
Frölunda Specialistsjukhus 
Habilitering och Hälsa 
Innovationsslussen
Kommunal vård och omsorg
Kungälvs sjukhus 
Regionservice
VG Primärvård
Västfastigheter

Läkare

Carin Gebäck, överläk, sektionschef, 031-342 4994, 0700-46 32 36
Ingemar Qvarfordt, överläk 031-342 4915, 0736-15 25 95
Katja Urwitz, överläk 031-342 4691
Linn Persson Berg, ST-läk mikrobiologi/vårdhygien 0761-40 78 66
Martina Sansone, specialistläk 031-342 4995, 0700-20 62 39
Sofia Myhrman, specialistläk 031-342 4630, 0725-44 71 05

Hygiensjuksköterskor

Ósk Atladóttir 031-342 4497, 0700-82 36 19
Berith Carlsson 031-342 4264, 0700-90 36 84
Marlene van Doesburg 031 -342 4682, 0700-82 34 77
Jessica Ikonen 031-342 4493, 0700-82 44 08
Anette Kullgren 031-342 4996, 0736-88 93 62
Nina Lundgren 031-342 4984, 0722-04 94 02
Kerstin Möller 031-342 4889 ,0736 88 93 31
Lotta Osbeck ** 031-342 4495, 0768-09 21 18
Roseli Sandbreck * 031-342 4948, 0700-82 52 80

Assistent
Nasrin Aurivillius Keyhan Far, 031 – 342 4907 

* för kommunal vård i södra Bohuslän ** för Göteborgs kommun

Postadress

Vårdhygien, Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress

Guldhedsgatan 10 A

Gemensam e-post Vårdhygien

vardhygien.su@vgregion.se

Fax

Fax 031 - 41 93 10

Laboratoriesvar

Bakteriologi 031 - 342 4945

Virologi 031 - 342 2444


Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:41