Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsverktyg vårdhygienisk standard

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder nu ett nationellt framtaget ledningsverktyg för ett systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete i sjukhusanknuten vård (vårdenheter, mottagningar och andra sjukhusanknutna enheter).Verktyget vänder sig till linjechefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenbedömning av enhetens vårdhygienska standard ligger till grund för enhetens fortlöpande förbättringsarbete för att uppnå Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) krav på god hygienisk standard.

Dokumentet "Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard" beskriver verktyget och bil 1 "Checklista för egenkontroll" är ett egenkontrollprogram med vårdhygieniska frågor. Kontakta Vårdhygien för vidare information och noggrann genomgång av verktyget.


Kommunal vård och omsorg - se Ledningsverktyg
Primärvård VG - se Ledningsverktyg


Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard
Checklista för egenkontroll 
Lathund till checklista för egenkontroll 
Handlingsplan för förbättringsarbete

Kontakta Vårdhygien för vidare information och noggrann genomgång av verktyget.

 


Senast uppdaterad: 2019-06-17 15:41