Vårdhygienisk egenkontroll - Verktyg för strukturerat ledningsarbete

Verktyget är lokalt anpassat efter en nationellt framtagen modell och vänder sig till linjechefer inom sjukhusvård (vårdenheter, mottagningar), primärvård och kommunal vård och omsorg. Principen är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för det fortlöpande förbättringsarbetet för att upprätthålla Hälso- och sjukvårdslagens krav på god hygienisk standard.

I dokumentet "Vårdhygienisk egenkontroll" kan du läsa mer om verktyget som består av en checklista för egenkontroll, lathund och uppföljande handlingsplan. Vi rekommenderar att en genomgång av den egna enheten med hjälp av verktyget görs årligen.

Kontakta oss om du vill ha mer information.