Primärvård

Vårdhygien för vårdverksamheter inom VG Primärvård i Göteborg och södra Bohuslän

Alla vårdgivare ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet med en god hygienisk standard. Det förutsätter tillgång till vårdhygienisk kompetens av både grundläggande kunskap hos all vårdpersonal och tillgång till vårdhygienisk expertis samlad i en enhet, för att möjliggöra nära dialog med vårdgivarens beslutsfattare på samtliga nivåer.

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att stödja verksamheterna i att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Det innebär stöd i arbetet enligt patientsäkerhetslagen och i den egenkontroll som enligt Socialstyrelsen ingår i vårdgivarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer.

Hälso- och sjukvårdslagen

Patientsäkerhetslagen

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete