Riktlinjer och rutiner

Nedan finns rutiner, riktlinjer och stödmaterial för primärvård och sjukhus.
I de fall rutin saknas hänvisas till Vårdhandboken.

Grundläggande vårdhygieniska principer

Vårdhygieniska rutiner och arbetssätt som alltid gäller vid vård och omsorg finns samlade i Riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer