Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Riktlinjer och rutiner

Nedanstående rutiner och riktlinjer gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa, Sjukhusen i väster samt Närhälsan i Göteborg och södra Bohuslän. För primärvården finns även riktade regiongemensamma rutiner.

I de fall rutin saknas nedan hänvisas till Vårdhandboken alternativt lokal rutin.

Riktlinje städning och rengöring - verksamhetens ansvar

Vårdhygien för leksaker som delas mellan barn inom vård och omsorg: Rutinen har upphört att gälla. För information om rengöring av leksaker som delas mellan barn inom vård och omsorg hänvisas till avsnitt Rengöring, städning i Vårdhandboken

Riktlinje - Vård av patient med diarré

Clostridioides difficile infektion

Hepatit A

Vårdhygien - Livsmedelshantering på vårdenhet

Lathund Vårdhygien – Livsmedel för kraftigt immunsupprimerade patienter
Rutinen har upphört att gälla. För information om livsmedel för kraftigt immunsupprimerade patienter hänvisas till lokala rutiner.

Samlingssida

Virusgastroentrit samlingssida

Vårdhygien – Portabel fläkt och AC eller luftkylare i vård- och omsorgsmiljö

Vårdhygien – Mpox (tidigare apkoppor)

Utbrott av smittsam sjukdom inom SU

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom - Svensk Förening för Vårdhygien

Punktion/injektion och inläggning av material som penetrerar hud: Rutinen har upphört att gälla. För information om punktion/injektion och material som penetrerar hud hänvisas till respektive avsnitt i Vårdhandboken

Kateterisering och sköljning av urinblåsa. Rutinen har upphört att gälla. För information om kateterisering och sköljning av urinblåsa hänvisas till respektive avsnitt i Vårdhandboken

Operationsenhet - Infektionsförebyggande åtgärder

Postoperativa sår: Rutinen har upphört att gälla. För information om postoperativa sår hänvisas till avsnitt Operationssjukvård i Vårdhandboken

Lathund - Skyddsutrustning som kan användas vid högsmittsamma allvarliga infektioner

Lathund - personalinfektioner: Lathunden har upphört att gälla.

Viral hemorragisk feber (t ex ebola) inklusive checklista för av- och påklädning av personlig skyddsutrustning


Senast uppdaterad: 2023-08-28 10:50