Checklista inför influensasäsongen

Checklista för chefer inför influensasäsong

  • Uppdatera vårdpersonalen gällande rutin Vårdhygien - Influensa.
  • Besluta i verksamheten om medarbetare ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot säsonginfluensa och hur det ska gå tillväga. Såväl Folkhälsomyndigheten, Smittskydd som Vårdhygien rekommenderar att personal som arbetar patientnära inom vård och omsorg erbjuds influensavaccination. Se Smittskydd Västra Götalandsregionen Vaccin mot influensa.
    För Sahlgrenska Universitetssjukhuset se Influensavaccinering av vårdpersonal inom SU
  • Säkerställ nära tillgång till all skyddsutrustning, inklusive visir (engångs- eller flergångs) och andningsskydd på enheten.