Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhygiens verksamhet

Vårdhygiens roll innebär att som sakkunniga samarbeta och stödja verksamheterna i det egna arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner.

Det innebär bland annat att som expertenhet:

 • Samarbeta med vårdgivaren för att förebygga vårdrelaterade infektioner och uppfylla kraven på en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.
 • Vara rådgivande till centrala beslutsfattare i vårdhygieniska frågor.
 • Informera, utbilda och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier.
 • Utarbeta vårdhygieniska rutiner och riktlinjer, som stöd för arbetet i vården.
 • Medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete samt bedriva forskning inom ämnesområdet.
 • Verka för att infektionsregistrering utförs och följs upp inom respektive verksamhet.
 • Medverka vid utredning i samband med vårdrelaterade infektioner.
 • Epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse, till exempel calicivirus, Legionella och antibiotikaresistenta bakterier.
 • Handlägga och kartlägga utbrott orsakade av exempelvis calicivirus eller resistenta bakterier.
 • Genom omvärldsanalys övervaka infektionsläget.
 • Vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation.
 • Vara rådgivande vid upphandling av medicintekniska produkter.
 • Vara rådgivande gällande desinfektions- och steriliseringsmetoder.
 • Vara rådgivande i frågor gällande hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning.

Hos oss tjänstgör hygienläkare och hygiensjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med Smittskyddet VG, Klinisk mikrobiologi och Infektion. I nuläget ger vi vårdhygienisk rådgivning till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Vårdhygien SU tillhör organisatoriskt verksamhetsområdet Klinisk mikrobiologi. 


Senast uppdaterad: 2018-05-02 15:03