Hygienkörkort och utbildning

I Västra Götaland finns nu grundläggande vårdhygienutbildning och hygienkörkort tillgängligt i Lärplattformen för samtliga vårdgivare inom primärvård och rehab. För slutenvård finns enbart hygienkörkort. Utbildningen och hygienkörkort nås via respektive vårdhygiens hemsida. Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef genom verktyget chefrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.

Kontaktperson Osk Atladottir

Länkar för hygienkörkort och grundläggande vårdhygienutbildning:


Närhälsan och Habilitering & Hälsa

Primärvård och rehab i privat drift

Länk för hygienkörkort sjukhus:


Hygienkörkort (VGR-ID)

Hygienkörkort 

Länk till hygienkörkort kommunal vård och omsorg

Hygienkörkort 

Länk till Vårdhygien VGR:


Vårdhygien i Västra Götaland 


Senast uppdaterad: 2018-12-11 14:47