Rena händer spelar roll

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens.

Mer information och utbildningsmaterial finns på webbplatsen Rena händer räddar liv

Även patienterna och deras besökare kan bidra till arbetet att minska smittspridning på sjukhuset genom att tvätta och desinfektera händerna, särskilt före måltid och efter toalettbesök. Till hjälp för personalen i arbetet att informera patienter och deras besökare finns broschyren "Rena händer spelar roll" för utskrift.
Det finns också en poster i A3-format och en affisch i A4-format med samma budskap att sätta upp på toaletter och vid tvättställ. Postern finns även i en "kortversion" för till exempel entrédörren.

Broschyr - Rena händer spelar roll

Affisch - Rena händer (A4)

Poster (A3, kort text)

 

Handhygienens dag 5 maj!

Affisch - Handhygienens dag varje dag

Beställning kan göras nedan

 

Foldern "Rena händer spelar roll" finns också för utskrift på andra språk:

Albanska

Arabiska

Engelska

Finska

Persiska

Serbiska, kroatiska, bosniska

Somaliska

Sorani

Spanska

 

Du kan via mail till Regiontryckeriet, regiontryckeriet.gbg@vgregion.se, beställa folder eller affischer.

Ange i mailet vilken trycksak du vill beställa och antal. Ange också ditt ansvarsnummer, beställande enhet, leveransadress samt ditt VGR id.