Samverkan mellan vård, akademi och näringsliv - life science

Sjukvårdspersonal

När vård, forskning, akademi och näringsliv arbetar mot samma mål kan vi lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset strävar efter att vara en ledande aktör inom life science, och bidra till utvecklingen på området både regionalt och nationellt. I samverkan med externa parter får Sahlgrenska Universitetssjukhuset del av kunskap och erfarenheter som i förlängningen förbättrar vården – och kommer patienterna till nytta.

Samarbetet med näringsliv och akademi är ett viktigt led i att bli Sveriges ledande universitetssjukhus och för att bedriva forskning, utveckling och innovation i världsklass. Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att tillgodose goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete, forskning och innovation, och för att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården samt effektiv samverkan för kompetensförsörjning.

Områden för samarbete

Här hittar du mer information om några av de områden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med näringsliv och akademi, information om kliniska studier, test och simuleringar samt de vårdområden där sjukhuset är nationellt och internationellt ledande.

Har du frågor om innovationssamverkan, vänd dig till Innovationsplattformen, har du frågor om forskningssamverkan och kliniska studier, vänd dig till Gothia forum. 

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen arbetar för att främja utvecklingen av innovationer inom hälso- och sjukvården i samverkan med akademin och life science-sektorn.