Centrum för Digital Hälsa

Centrum för Digital Hälsa tar ett samlat grepp kring forskning, utveckling och innovation av digital hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Enheterna som ingår i Centrum för Digital Hälsa arbetar med att inspirera och motivera sjukhusets medarbetare till att använda och utveckla digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.

Ingående enheter är avdelningarna Digital vård, IS/IT, Digital utvecklingsavdelning, ePsykiatrienheten, Utdataenheten och Medicinsk teknik medicinska informationssystem (MTMIS).

Kontakt: 
Alexander Büller, centrumföreståndare
alexander.buller@vgregion.se

Forskningssamordning inom digital hälsa

Centrum för Digital Hälsa samordnar och stöttar forskning, innovation och utveckling inom digital hälsa. Samverkan med näringsliv och akademi är också en del av uppdraget. 

Pågående och tidigare forskningsprojekt inom digital hälsa

Kontakt:
Helen Sjöland, forskningssamordnare
helen.sjoland@vgregion.se

Digital utveckling

Centrum för digital hälsa har också i uppdrag att utifrån medarbetares och patienters behov driva digitala förbättringar och utforska teknologier som kan bidra till att definiera framtidens hälso- och sjukvård.

Det kan bland annat handla om:

  • Automatisering (RPA)
  • Digital Mognad - DiMiOS
  • Digitaliseringsprojekt
  • VR/AR
  • UX-design

Kontakt:
Britt-Marie Zaman, utvecklingschef
britt-marie.zaman@vgregion.se