Centrum för Digital Hälsa

Centrum för Digital Hälsa tar ett samlat grepp kring forskning, utveckling och innovation av digital hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Enheterna som ingår i Centrum för Digital Hälsa arbetar med att inspirera och motivera sjukhusets medarbetare till att använda och utveckla digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.

Ingående enheter är avdelningarna Digital vård IS/IT, Utdataenheten, Digital utvecklingsavdelning, ePsykiatrienheten, Medicinsk teknik medicinska informationssystem (MTMIS), Innovationsplattformen och Komeptenscentrum AI.

Kontakt: 
Alexander Büller, centrumföreståndare

Digital vård IS/IT och Utdataenheten

Digital hälsa  och IS IT ansvarar för kvalitetssäkring av leveranser från projekt och systemförvaltning initierat av Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller VGR samt systemförvaltning av sjukhusövergripande vårdsystem.

Kontakt: 
Alexander Büller, enhetschef
alexander.buller@vgregion.se

Digital utvecklingsavdelning

Centrum för digital hälsa har också i uppdrag att utifrån medarbetares och patienters behov driva digitala förbättringar och utforska teknologier som kan bidra till att definiera framtidens hälso- och sjukvård.

Det kan bland annat handla om:

  • Automatisering (RPA)
  • Digital Mognad - DiMiOS
  • Digitaliseringsprojekt
  • sensLab
  • VR/AR
  • UX-design

Kontakt:
Britt-Marie Zaman, utvecklingschef
britt-marie.zaman@vgregion.se

ePsykiatrienheten

ePsykiatrienheten stöttar genom att erbjuda kompetens inom bland annat projektledning, förändringsledning och datadriven kvalitetsutveckling.

Läs mer här.

Kontakt: 
Andreas Gremyr, enhetschef
andreas.gremyr@vgregion.se

Medicinsk teknik medicinska informationssystem (MTMIS)

MTMIS samverkar med vårdgivande verksamheter så att medicinska informationssystem ska bidra till en god vård. Dessutom strävar vi efter att medicinska informationssystem ska vara driftsäkra och samtidigt att användningen är kostnadseffektiv.

Läs mer här.

Kontakt: 
Peter Embervik, enhetschef
peter.embervik@vgregion.se

Thomas Andersson, enhetschef
thomas.anderson@vgregion.se

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen stärker innovationsförmågan i hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi säkerställer också en god och hållbar innovationssamverkan med företag och akademi. På så sätt bidrar vi till vårdens omställning och till en regional och nationell tillväxt inom Life Science.

Läs mer här.

Kontakt: 
Lina Strand Backman, enhetschef
lina.strand.backman@vgregion.se 

Komptenscentrum AI

Artificiell intelligens (AI) kan hjälpa och avlasta i vården, exempelvis inom bilddiagnostik och beslutsstöd. För att stödja verksamheter som vill utveckla AI inom sjukvården, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett särskilt kompetenscentrum.

Läs mer här.

Kontakt: 
Magnus Kjellberg, strateg
magnus.kjellberg@vgregion.se

Forskningssamordning inom digital hälsa

Centrum för Digital Hälsa samordnar och stöttar forskning, innovation och utveckling inom digital hälsa. Samverkan med näringsliv och akademi är också en del av uppdraget. 

Pågående och tidigare forskningsprojekt inom digital hälsa

Kontakt:
Helen Sjöland, forskningssamordnare
helen.sjoland@vgregion.se