Lex Maria

Lex Maria-ärenden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av chefläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården.

Här publiceras de senaste lex Maria-ärendena. Söker du tidigare ärenden kontakta Expeditionen för patientärenden, expedition.for.patientarenden.su@vgregion.se

När ska en lex Maria göras?

Aktuella lex Maria-ärenden