Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Standardiserat vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Koordinator: Nuran Ercin
Tel: 031-342 89 38
Fax:
 031-82 02 69


Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 
Tel: 031-342 73 73 
Fax: 031-82 02 69


Allvarliga ospecifika symtom

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-19 01 00


Analcancer

Koordinator: Kristina Danielsson och Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel: 031-343 47 69 
Fax: 031-19 12 24

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel: 031-342 14 25 
Fax: 031-342 66 85


Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth
Tel: 031-342 94 81 
Fax: 031- 41 93 57


Buksarkom

Kontakt, filterfunktion:
Koordinatorer Radiologi SU-SS:
Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinatorer Kirurgi SU-SS: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79 
Fax: 031-772 95 34


Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: Sophia Alektoridis
Tel: 031-342 87 18 
Fax: 031-772 95 34


Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27 
Fax: 031-41 29 39


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-19 01 00


Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Ann Asserståhl
Tel: 031-342 66 35 
Fax: 031-41 97 11


Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas 
Pernilla Karlstrand och Ingrid Roos 
Tel: 031-342 15 09 
Fax: 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren och Cecilia Skoglund
Tel: 031-342 16 31


Huvud-halscancer

Koordinator: Mia Pålsson
Tel: 031-343 95 95 
Fax: 031-82 96 15


Kronisk lymfatisk leukemi

Koordinator: Nuran Ercin
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53
Fax: 031-707 05 75


Levercancer

Koordinator: Ann Asserståhl
Tel: 031-342 66 35 
Fax: 031-41 97 11


Livmoderhalscancer

Koordinatorer: Katarina Hagström och Åsa Olsen
Tel: 031-342 21 49
Fax: 031-41 93 61


Livmoderkroppscancer

Koordinatorer: Katarina Hagström och Åsa Olsen
Tel: 031-342 21 49
Fax: 031-41 93 61


Lungcancer

Koordinator: Irene Bohlin och Rose-Marie Holmgren
Kontaktsjuksköterska: Eva Quant och Gun Pettersson
Tel: 031-342 84 27  
Fax: 031-41 00 15


Lymfom

Koordinator: Nuran Ercin
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53
Fax: 031-707 05 75


Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin
Tel: 031-343 02 95
Mobil: 0700-20 67 06 
Fax: 031-41 15 84


Matstrups- och magsäckscancer

Om misstanke
Remiss gastroskopi, filterfunktion för patient inom Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde:
Gastroskopienheten, GEA/Sahlgrenska
Tel: 031-342 94 88
Fax: 031-82 74 58

Remiss gastroskopi, filterfunktion för patient inom Östra sjukhusets upptagningsområde:
Kirurgimottagningen, GEA/Östra
Fax: 031-19 12 24

Kontakt, välgrundad misstanke
Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström och Sophia Alektoridis 
Tel: 031-342 86 10 
Fax: 031-772 95 34


Myelom

Koordinator: Nuran Ercin
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53
Fax: 031-707 05 75


Neuroendokrina buktumörer (inklusive binjurecancer)

Koordinatorer Kirurgi: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79
Fax: 031-772 95 34


Njurcancer

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27
Fax: 031-41 29 39


Peniscancer

Koordinator: Gabriella Brillantes
Tel: 031-342 83 15
Fax: 031-41 29 39


Prostatacancer

Koordinator: Gabriella Brillantes
Tel:  031-342 83 15
Fax: 031-41 29 39


Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktperson: Håkan Söderström och Magdalena Buntic
Tel: 031-342 69 96
Fax: 
031-27 81 53


Sköldkörtelcancer

Koordinatorer neuroröntgen: Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Koordinator Kirurgi: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79


Testikelcancer

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27
Fax: 031-41 29 39


Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson och Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel: 031-343 47 69 
Fax: 031-19 12 24


Vulvacancer

Koordinatorer: Katarina Hagström och Åsa Olsen
Tel: 031-342 21 49
Fax: 031-41 93 61


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinatorer: Katarina Hagström och Åsa Olsen
Tel: 031-342 21 49
Fax: 031-41 93 61


Mer information

Regionalt Cancercentrum Väst


Senast uppdaterad: 2020-09-18 09:42