Standardiserat vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Listan nedan upptar de standardiserade vårdförlopp som startat t o m den 3 april 2017. 

Listan är ännu inte komplett och den kommer regelbundet att uppdateras.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38
Fax
 031-82 02 69

Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 
Tel 031-342 73 73 
Fax 031-82 02 69

Allvarliga ospecifika symtom

Koordinator: Annika Hilding  
Tel 031-343 50 06 
Fax 031-707 05 75

Analcancer

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel 031-342 14 25 
Fax 031-3426685

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth
Tel 031-342 94 81 
Fax 031- 41 93 57

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32 

Buksarkom

Kontakt, filterfunktion:
Koordinatorer Radiologi SU-SS:
Mikaela Marjanen
Tel 0700-20 59 12 

Christina Skalin
Tel 0700-20 75 27 
Fax 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinatorer Kirurgi SU-SSHanna Henström/Jenny Oliver
Tel 031-342 81 29 
Fax 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: sjuksköterska Sophia Alektoridis
Tel 031-342 87 18 
Fax 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel 031-342 68 27 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Koordinator: Annika Hilding  
Tel 031-343 50 06 
Fax 031-707 05 75

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Lina Lavås Nyqvist
Tel 031-342 66 66 
Fax 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas 
Pernilla Karlstrand/Ingrid Rasmussen 
Tel 031-342 15 09 
Fax 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren/Eva Gustafsson 
Tel 031-342 16 31

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Huvud-halscancer

Koordinator: Yvonne Grahn-Ahlberg
Tel  031-343 95 95 
Fax 031-82 96 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Kronisk lymfatisk leukemi

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38 
Fax 031-82 02 69

Levercancer

Koordinator: Lina Lavås Nyqvist
Tel 031-342 66 66 
Fax 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Livmoderhalscancer

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Karin Pettersson
Tel 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Livmoderkroppscancer

Koordinator: Katarina Hagström
Tel 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Karin Pettersson 
Tel 031- 342 27 30 
Fax 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Lungcancer

Koordinator: Irene Bohlin, Linnea Henriksson och Enisa Rizvanovic
Kontaktsjuksköterska: Ida Ittner
Tel 031-342 84 27  
Fax 031-41 00 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Lymfom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38 
Fax 031-82 02 69

Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin
Tel 031-343 02 95 
Fax 031-41 15 84

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Matstrups- och magsäckscancer

Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström, Sophia Alektoridis 
Tel 031-342 86 10 
Fax 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Myelom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38 
Fax 031-82 02 69

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Neuroendokrina buktumörer (inkl binjurecancer)

Koordinatorer Kirurgi: Hanna Henström/Jenny Oliver
Tel 031-342 81 29 
Fax 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Njurcancer

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel 031-342 68 27
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Peniscancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel 031-342 68 17 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Prostatacancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel 031-342 68 17 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktperson: Adnan Veletanlic/Lena Rosén
Tel 031-342 69 96 
Fax: 031-27 81 53

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Sköldkörtelcancer

Koordinatorer neuroröntgen: Mikaela Marjanen
Tel 0700-20 59 12

Christina Skalin
Tel 0700-20 75 27 
Fax 031-82 47 26

Koordinator Kirurgi: Hanna Henström/Jenny Oliver
Tel 031-342 81 29

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Testikelcancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel 031-342 68 17 

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel 031-343 47 69 
Fax 031-19 12 24

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Vulvacancer

Koordinator: Katarina Hagström  
Tel 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt 
Tel 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Karin Pettersson 
Tel 031- 342 27 30  
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester 
Tel: 031-342 76 32

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66 
Fax 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Mer information

Regionalt Cancercentrum Väst