Standardiserat vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Listan nedan upptar de standardiserade vårdförlopp som startat t o m den 3 april 2017. 

Listan är ännu inte komplett och den kommer regelbundet att uppdateras.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38
Fax:
 031-82 02 69


Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 
Tel: 031-342 73 73 
Fax: 031-82 02 69

Allvarliga ospecifika symtom

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-707 05 75


Analcancer

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel: 031-342 14 25 
Fax: 031-342 66 85

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth
Tel: 031-342 94 81 
Fax: 031- 41 93 57

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32 


Buksarkom

Kontakt, filterfunktion:
Koordinatorer Radiologi SU-SS:
Mikaela Marjanen
Tel: 0700-20 59 12 

Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinatorer Kirurgi SU-SS Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79 
Fax: 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: sjuksköterska Sophia Alektoridis
Tel: 031-342 87 18 
Fax: 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-707 05 75

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Nina Lavås Nyqvist
Tel: 031-342 66 66 
Fax: 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas 
Pernilla Karlstrand/Ingrid Rasmussen 
Tel: 031-342 15 09 
Fax: 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren/Eva Gustafsson 
Tel: 031-342 16 31

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Huvud-halscancer

Koordinator: Yvonne Grahn-Ahlberg
Tel: 031-343 95 95 
Fax: 031-82 96 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Kronisk lymfatisk leukemi

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69


Levercancer

Koordinator: Lina Lavås Nyqvist
Tel: 031-342 66 66 
Fax: 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Livmoderhalscancer

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel: 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Livmoderkroppscancer

Koordinator: Katarina Hagström
Tel: 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Lungcancer

Koordinator: Irene Bohlin, Linnea Henriksson och Enisa Rizvanovic
Kontaktsjuksköterska: Ida Ittner
Tel: 031-342 84 27  
Fax: 031-41 00 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Lymfom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69


Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin
Tel: 031-343 02 95
Mobil: 0700-20 67 06 
Fax: 031-41 15 84

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Matstrups- och magsäckscancer

Om misstanke
Remiss gastroskopi, filterfunktion:
Gastroskopienheten, GEA
Tel: 031-342 94 88
Fax: 031-82 74 58

Kontakt, välgrundad misstanke
Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström, Sophia Alektoridis 
Tel: 031-342 86 10 
Fax: 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Myelom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Neuroendokrina buktumörer (inkl binjurecancer)

Koordinatorer Kirurgi: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79
Fax: 031-772 95 34

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Njurcancer

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Peniscancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel: 031-342 68 17 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Prostatacancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel: 031-342 68 17 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktperson: Adnan Veletanlic/Susanna Österberg
Tel: 031-342 69 96 
Fax: 031-27 81 53

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Sköldkörtelcancer

Koordinatorer neuroröntgen: Mikaela Marjanen
Tel: 0700-20 59 12

Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Koordinator Kirurgi: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Testikelcancer

Koordinator: Lotta Lindegran
Tel: 031-342 68 17 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel: 031-343 47 69 
Fax: 031-19 12 24

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Vulvacancer

Koordinator: Katarina Hagström  
Tel: 031-342 21 49

Kristina Strindberg 
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30  
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester 
Tel: 031-342 76 32


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel: 031-342 21 49

Kristina Strindberg
Tel: 031-342 67 66 
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32


Mer information

Regionalt Cancercentrum Väst

Senast uppdaterad: 2018-10-03 08:12