Standardiserat vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38
Fax:
 031-82 02 69


Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 
Tel: 031-342 73 73 
Fax: 031-82 02 69


Allvarliga ospecifika symtom

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-707 05 75


Analcancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel: 031-343 47 69 
Fax: 031-19 12 24

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel: 031-342 14 25 
Fax: 031-342 66 85


Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth
Tel: 031-342 94 81 
Fax: 031- 41 93 57


Buksarkom

Kontakt, filterfunktion:
Koordinatorer Radiologi SU-SS:
Semira Catal
Tel: 0700-20 59 12 

Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinatorer Kirurgi SU-SS Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79 
Fax: 031-772 95 34


Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset Sophia Alektoridis
Tel: 031-342 87 18 
Fax: 031-772 95 34


Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27 
Fax: 031-41 29 39


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Koordinator: Annika Hilding  
Tel: 031-343 50 06 
Fax: 031-707 05 75


Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Nina Lavås Nyqvist
Tel: 031-342 66 66 
Fax: 031-41 97 11


Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas 
Pernilla Karlstrand/Ingrid Rasmussen 
Tel: 031-342 15 09 
Fax: 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren/Eva Gustafsson 
Tel: 031-342 16 31


Huvud-halscancer

Koordinator: Yvonne Grahn-Ahlberg
Tel: 031-343 95 95 
Fax: 031-82 96 15


Kronisk lymfatisk leukemi

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69


Levercancer

Koordinator: Lina Lavås Nyqvist
Tel: 031-342 66 66 
Fax: 031-41 97 11


Livmoderhalscancer

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel: 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61


Livmoderkroppscancer

Koordinator: Katarina Hagström
Tel: 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61


Lungcancer

Koordinator: Irene Bohlin, Linnea Henriksson och Enisa Rizvanovic
Kontaktsjuksköterska: Ida Ittner
Tel: 031-342 84 27  
Fax: 031-41 00 15


Lymfom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69


Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin
Tel: 031-343 02 95
Mobil: 0700-20 67 06 
Fax: 031-41 15 84


Matstrups- och magsäckscancer

Om misstanke
Remiss gastroskopi, filterfunktion:
Gastroskopienheten, GEA
Tel: 031-342 94 88
Fax: 031-82 74 58

Kontakt, välgrundad misstanke
Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström, Sophia Alektoridis 
Tel: 031-342 86 10 
Fax: 031-772 95 34


Myelom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel: 031-342 89 38 
Fax: 031-82 02 69


Neuroendokrina buktumörer (inklusive binjurecancer)

Koordinatorer Kirurgi: Susanne Ahlstedt Karlsson
Tel: 031-342 69 79
Fax: 031-772 95 34


Njurcancer

Koordinator: Mia Bergqvist
Tel: 031-342 68 27
Fax: 031-41 29 39


Peniscancer

Koordinator: Hanna Mårdbrink
Tel: 031-342 83 15
Fax: 031-41 29 39


Prostatacancer

Koordinator: Gabriella Brillantes
Tel:  031-342 83 15
Fax: 031-41 29 39


Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktperson: Adnan Veletanlic/Susanna Österberg
Tel: 031-342 69 96
Fax: 
031-27 81 53


Sköldkörtelcancer

Koordinatorer neuroröntgen: Semira Catal
Tel: 0700-20 59 12

Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Koordinator Kirurgi: Hanna Henström
Tel: 031-342 69 79


Testikelcancer

Koordinator: Hanna Mårdbrink
Tel: 031-342 83 15
Fax: 031-41 29 39


Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant 
Tel: 031-343 47 69 
Fax: 031-19 12 24


Vulvacancer

Koordinator: Katarina Hagström  
Tel: 031-342 21 49

Kristina Strindberg 
Tel: 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Åsa Wilholm
Tel: 031- 342 27 30  
Fax: 031-41 93 61


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel: 031-342 21 49

Kristina Strindberg
Tel: 031-342 67 66 
Fax: 031-41 93 61


Mer information

Regionalt Cancercentrum Väst


Senast uppdaterad: 2019-04-10 15:10