Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserat vårdförlopp

Så skickar du remiss för standardiserade vårdförlopp, SVF, till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Syfte med de standardiserade vårdförloppen (SVF) är i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling.

Remisser från Närhälsan och Privata vårdgivare, inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus, som ska ingå i det standardiserade vårdförloppen skickas till remissportalen till faxnummer 010- 435 75 50. På remisserna ska det tydligt framgå att det är en SVF-remiss och vilket SVF-förlopp som avses.

Remisser från övriga regionens sjukhus, inklusive Hallands sjukhus, och interna remisser inom Sahlgrenska sjukhuset skickas direkt till den verksamhet som ska ha SVF-remissen.  Kontaktuppgifter nedan under respektive SVF förlopp.

  • Undantag för alla remittenter (avser filterfunktion för nedan SVF förlopp) 
   SVF Buksarkom, SVF Bröstcancer, SVF Sköldkörtelcancer. Följ nuvarande rutin enligt respektive förlopp. Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf).
  • Konsultationsremiss från Närhälsan och privata vårdgivare skickas till remissportalen. Se mer nedan under respektive SVF.
  • Undantag för privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare, inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus
   För SVF Malignt Melanom skickas SVF-remisserna per post, inklusive bilder, direkt till verksamhet Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Närhälsan faxar remissen inklusive bilder till Remissportalen på faxnummer: 010-435 75 50
  • Alla remisser gällande SVF prostatacancer faxas till Remissportalen
   Gäller interna remisser från SU, remisser från övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus och remisser från Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus. Faxnummer: 010-435 75 50
  • Förtydligande avseende de gynekologiska SVF-förloppen
   SVF-förlopp: Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Vulvacancer och Äggstockscancer.

   Efter bedömning av gynekolog på specialistmottagning inom gynekologi öppenvård skickas remissen till verksamhet Gynekologi- och reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Faxnummer: 031-41 93 61.

   Allmänläkare inom primärvården skickar remiss till gynekolog i öppenvård som sedan remitterar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Gynekologi och reproduktionsmedicin.
  • Förtydligande avseende SVF- magsäcks- och matstrupscancer
   Vid misstanke om magsäcks- och matstrupscancer utförs gastroskopi inom 5 arbetsdagar, eftersom gastroskopin avgör om man ska gå vidare med ytterligare utredning. Remissen till gastroskopi faxas till Remissportalens faxnummer 010-435 75 50 och märks med SVF GEA filterfunktion och sjukhustomt (Östra, Sahlgrenska eller Mölndal) beroende på vart patienten bor.

   Efter utförd gastroskopi: Hos Närhälsan och privata vårdgivare faxas remiss till Remissportalens fax nummer: 010-435 75 50. Remissen märks tydligt ”välgrundad misstanke” om magsäcks- och matstrupscancer.

   Vid gastroskopi som visar välgrundad misstanke inom SU kontaktas SVF koordinator per telefon 031-342 86 10.

 

SVF Koordinatorer, processägare, processledare och kontaktpersoner

Koordinator: Jeanette Rodin 
Tel: 031-342 89 38

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Jeanette Rodin
Tel: 031-342 73 73 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinatorer: Annika Hilding och Karin Larsson Schulze
Tel: 031-343 50 06 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-19 01 00

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

Checklista vid remittering SVF Allvarliga ospecifika symtom

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinatorer på kirurgimottagningen: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant och Gunilla Kokko
Tel: 031-343 47 69 

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel: 031-342 14 25 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus faxas till onkologi till:
Fax: 031-342 66 85

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Bröstcentrum
Remisser för bröstcancer faxas direkt till "Bröstcentrum"
Koordinator: Lena Almroth
Tel: 031-342 94 81 
Fax: 031-41 93 57

Remiss till mammografienhet SU/S
Rådgivningstel: 031-342 84 69
Fax: 031- 41 93 57

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

 

Kontakt filterfunktion, endast röntgenremiss:
Koordinatorer Radiologi SU-SS:
Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinatorer Kirurgi SU-SS: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79 
Fax: 031-772 95 34

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus:
Fax: 031-772 95 34

Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus.
OBS: Konsultationsremiss från Närhälsan och privata vårdgivare skickas till remissportalen.
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: Sophia Alektoridis
Tel: 031-342 87 18 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-772 95 34 

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Mari Pettersson och Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 29 39

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinatorer: Annika Hilding och Karin Larsson Schulze
Tel: 031-343 50 06 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-19 01 00

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Ann Asserståhl
Tel: 031-342 66 36

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 97 11

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinatorer initial administrativ fas: Pernilla Karlstrand
Tel: 031-342 15 09 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren och Cecilia Skoglund
Tel: 031-342 16 31

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 36 50 

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Mia Nilsson
Tel: 031-343 95 95

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 56 79

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Jeanette Rodin
Tel: 031-342 89 38 

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Ann Asserståhl
Tel: 031-342 66 36 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 97 11

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Allmänläkare inom Närhälsan skickar remiss till gynekolog i öppenvård som sedan remitterar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården.

Koordinatorer: 
Tel: 031-342 45 43

Specialistvårdsmottagningar i gynekologi inklusive de gynekologiska mottagningarna Mölndal och Kungshöjd:
Fax: 031-41 93 61 

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Allmänläkare inom Närhälsan skickar remiss till gynekolog i öppenvård som sedan remitterar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården.

Koordinatorer:
Tel: 031-342 45 43

Specialistvårdsmottagningar i gynekologi inklusive de gynekologiska mottagningarna Mölndal och Kungshöjd:
Fax: 031-41 93 61

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

 • Lokal och regional processägare KK: Åsa Åkesson
 • Lokal processledare och regional processägare gynekologisk onkologi JK: Åsa Lång

Koordinatorer: Josefin Ström, Vanja Jensen, Maria Rokka
Kontaktsjuksköterska: Marie Weslien och Ida Ittner
Tel: 031-342 84 27  

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 00 15

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: 
Tel: 031-342 89 38 

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Ingela Jernberg
Tel: 031-342 27 11

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus:
Fax: 031-41 15 84

Närhälsan:
Fax: 010-435 75 50 (samt bilder i Picsara)

Privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare som inte har tillgång till Picsara/CIMA-appen: För SVF Malignt Melanom skickas SVF-remisserna per post, inklusive bilder, direkt till verksamhet Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid frågor om remissen kommit fram, hur den bedömts, etc, vänligen kontakta remissenheten på Hud-och könssjukvård Sahlgrenska på 031-342 69 87.

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Vid misstanke om magsäcks- och matstrupscancer utförs gastroskopi inom fem arbetsdagar, eftersom gastroskopin avgör om man ska gå vidare med ytterligare utredning. Remissen till gastroskopi faxas till Remissportalens faxnummer 010-435 75 50 och märks med SVF GEA filterfunktion och sjukhustomt (Östra, Sahlgrenska eller Mölndal) beroende på vart patienten bor.

Remiss gastroskopi, filterfunktion för patient inom Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde:
Gastroskopienheten, GEA/Sahlgrenska
Tel: 031-342 94 88

Remiss gastroskopi, filterfunktion för patient inom Östra sjukhusets upptagningsområde:
Endoskopienheten GEA/Östra
Tel: 031-343 49 26

Remiss gastroskopi, filterfunktion för patient inom Mölndals upptagningsområde:
Endoskopienheten, Medicinmottagningen: Eva Poulsen
Tel: 031-343 11 07

Välgrundad misstanke
Efter utförd gastroskopi märks remissen tydligt ”välgrundad misstanke” om magsäcks- och matstrupscancer).

Efter utförd gastroskopi hos; Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 
010-435 75 50

Efter utförd gastroskopi inom SU som visar välgrundad misstanke SVF koordinator per telefon 031-342 86 10.

Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström och Sophia Alektoridis 
Tel: 031-342 86 10 
Fax: 031-772 95 34

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Jeanette Rodin
Tel: 031-342 89 38 

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator Kirurgi: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-772 95 34

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Mari Pettersson och Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 29 39

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Mari Pettersson och Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 29 39

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Gabriella Brillantes och Michelle Lemvik
Tel: 031-342 68 17

Alla remisser gällande SVF prostatacancer faxas till Remissportalen
Gäller interna remisser från SU, remisser från övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus och remisser från Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus. Faxnummer: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Kontaktpersoner: Magdalena Buntic och Susanna Österberg
Tel: 031-342 69 96

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-27 81 53

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Kontakt filterfunktion, endast röntgenremiss:
Koordinatorer neuroröntgen: Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27 
Fax: 031-82 47 26

Kontakt, välgrundad misstanke:
Koordinator Kirurgi: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-772 95 34

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus.
Obs: Konsultationsremiss från Närhälsan och privata vårdgivare skickas till remissportalen.
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinator: Mari Pettersson och Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-41 29 39

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Koordinatorer: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant och Gunilla Kokko
Tel: 031-343 47 69 

Interna remisser från SU och övriga regionens sjukhus och Hallandsjukhus:
Fax: 031-19 12 24

Närhälsan och Privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus:
Fax: 010-435 75 50

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Allmänläkare inom Närhälsan skickar remiss till gynekolog i öppenvård som sedan remitterar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården.

Koordinatorer: 
Tel: 031-342 45 43

Specialistvårdsmottagningar i gynekologi inklusive de gynekologiska mottagningarna Mölndal och Kungshöjd:
Fax: 031-41 93 61 

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson

Allmänläkare inom Närhälsan skickar remiss till gynekolog i öppenvård som sedan remitterar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården.

Koordinatorer: 
Tel: 031-342 45 43

Specialistvårdsmottagningar i gynekologi inklusive de gynekologiska mottagningarna Mölndal och Kungshöjd:
Fax: 031-41 93 61

 

Regional processägare, lokalprocessledare och kontaktperson


Senast uppdaterad: 2022-09-21 14:05