Standardiserat vårdförlopp

Syftet med standardiserade vårdförlopp (SVF) är att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Informationen på denna sida kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt, det är därför viktigt att alltid läsa de senast publicerade uppgifterna innan en remiss skickas.

All information gällande remisskriterier, hur och var remissen ska skickas samt uppgifter till kontaktpersoner hittar du under aktuellt SVF nedan.

Tänk på att alltid märka remissen tydligt med aktuellt SVF.

Alarmsymtom i SVF - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp akut lymfatisk leukemi (ALL) - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan och privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Jeanette Rodin 
Tel: 031-342 73 49

Regional processägare och lokalprocessledare Sahlgrenska: Lovisa Vennström

Lokalprocessledare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs


Akut myeloisk leukemi (AML)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi och alarmerande provsvar eller om patienten har påverkat allmäntillstånd ska hematologjour alltid kontaktas. Detta gäller även utanför kontorstid.

Kontaktpersoner

Koordinator: Jeanette Rodin
Tel: 031-342 73 49 

Regional processägare och lokalprocessledare Sahlgrenska: Lovisa Vennström

Lokalprocessledare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs


Allvarliga ospecifika symtom

Remisskriterier

Allvarliga ospecifika symtom - RCC (cancercentrum.se)

Checklista vid remittering SVF Allvarliga ospecifika symtom

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-19 01 00

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinatorer: Annika Hilding och Karin Larsson Schulze
Tel: 031-343 50 06  

Regional processledare MGAÖ: Sofia Ekdahl


Analcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp analcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Vid misstanke om analcancer (ej biopsiverifierad) ska interna remisser från SU faxas till Kirurgmottagningen:
Fax:  031 – 19 12 24

Övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus ansvarar för att själva utreda och biopsera sina patienter.  

Vid konstaterad analcancer

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till Onkologen:
Fax: 031- 342 66 85

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinatorer på Kirurgmottagningen: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant och Gunilla Kokko
Tel: 031-343 47 69 

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson och Anna Strålin
Tel: 031-342 14 25 

Kontaktperson Onkologi: Mats Perman


Bröstcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Remisser från remittenter anslutna till AsynjaVisph skickas som e-remiss till Mammografi SU.

Remisser för mammografi från övriga instanser faxas direkt till Mammografienheten/Bröstcentrum: 

Fax: 031-41 93 57 

Kontaktpersoner

Koordinator Bröstcentrum: Lena Almroth

Tel: 031-342 94 81

Fax: 031-41 93 57

Rådgivningstelefon Mammografienheten: 031-342 84 69

Kirurgi regional processägare: Jenny Heiman

Onkologi lokal processledare: Karolina Larsson


Buksarkom

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp buksarkom - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Vid misstanke

Vid misstanke ska patienten först remitteras enligt filterfunktion (se remisskriterier). 

Röntgenremissen faxas till:
Fax: 010-435 75 06

Välgrundad misstanke

Interna remisser från SU, övriga sjukhus inom regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-772 95 34

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Konsultationsremiss faxas till: 031 – 772 95 34

Kontaktpersoner

Vid misstanke (endast röntgenremisser)

Koordinatorer radiologi: Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27

Fax: 010-435 75 06

Välgrundad misstanke

Koordinator kirurgi: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79

Fax: 031 – 772 95 34

Regional processägare: Stefan Lindskog

Kontaktperson: Per Hedenström

Tumörgruppsansvarig Onkologi: Lina Hansson


Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-772 95 34

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: Sophia Alektoridis
Tel: 031-342 87 18

Regional processägare: Johanna Hansson Wennerblom

Kontaktperson Onkologi: Leif Klint


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp för cancer utan känd primärtumör (CUP) - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-19 01 00

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinatorer: Annika Hilding och Karin Larsson Schulze
Tel: 031-343 50 06  

Regional processledare MGAÖ: Sofia Ekdahl

Kontaktperson Onkologi: Jennie Aust


Gallblåse- och gallvägscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 97 11

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Annika Ekstrand
Tel: 031-342 66 36

Kontaktperson Onkologi: Mia Johansson

Lokal processledare: Malin Sternby-Eilard


Hjärntumör

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp maligna hjärntumörer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 36 50 

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator, initial administrativ fas: Pernilla Karlstrand
Tel: 031-342 15 09 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren och Cecilia Skoglund
Tel: 031-342 16 31

Omvårdnadsordförande processgruppen: Alicia Hellgren 

Kontaktperson Onkologi: Katja Werlenius


Huvud-halscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Alla remisser faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Remisser på patienter som tillhör upptagningsområdet för Lundby Specialistsjukhus eller Högsbo närsjukhus, kan faxas till deras respektive ÖNH klinik (se uppgifter nedan).

Högsbo närsjukhus, ÖNH

Fax: 010 - 435 75 63

Koordinator: Jacquline Samuelsson, telefon: 031 – 342 52 34

Standardiserade vårdförlopp, remissmottagare - Högsbo närsjukhus (vgregion.se) 

Lundby Specialistsjukhus, ÖNH

Fax:  031 – 65 71 52

Telefon: 031 – 65 71 54, knappval 7

Remittera din patient till oss | Capio

Kontaktpersoner SU

Koordinator: Mia Nilsson
Tel: 031-343 95 95

Regional processägare: Hedda Haugen

Regional processägare: Eva Hammerlid

Lokal processledare: Luaay Aziz


Kronisk lymfatisk leukemi

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Glenn Hansson
Tel: 031-342 89 38

Koordinatorer Hematologimottagning Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Regional processägare och lokal processledare Sahlgrenska: Catharina Lewerin

Lokal processägare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs


Levercancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU,  övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 97 11

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Närsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhus faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Annika Ekstrand
Tel: 031-342 66 36

Kontaktperson Onkologi: Mia Johansson

Lokal processledare: Malin Sternby-Eilard


Livmoderhalscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården, som i sin tur remitterar till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser från Specialistvårdsmottagning i gynekologi faxas till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Fax: 031-41 93 61

Kontaktpersoner

Koordinator: Camilla Ekstrand
Tel: 031-342 45 43

Lokal och regional processägare KK: Katja Stenström Bohlin

Lokal och regional processägare gynekologisk onkologi: Karin Bergmark


Livmoderkroppscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp livmoderkroppscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården, som i sin tur remitterar till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser från Specialistvårdsmottagning i gynekologi faxas till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Fax: 031-41 93 61

Kontaktpersoner

Koordinator: Camilla Ekstrand
Tel: 031-342 45 43

Lokal och regional processägare KK: Åsa Åkesson

Lokal och regional processägare gynekologisk onkologi: Åsa Lång


Lungcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp lungcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 00 15

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinatorer: Josefin Ström, Vanja Jensen, Maria Rokka, Louise Nilsson
Kontaktsjuksköterska: Louise Ek, Sofie Roos
Tel: 031-342 84 27 

Regional processägare onkologi: Jan Nyman

Lokal processledare: Mona Gilleryd


Lymfom

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp lymfom - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Glenn Hansson
Tel: 031-342 89 38

Koordinatorer Hematologimottagningen Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Regional processägare och lokal processledare Sahlgrenska: Catharina Lewerin

Lokal processägare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs 


Malignt melanom

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp hudmelanom - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031 - 41 15 84

Remisser och bilder i Picsara från Närhälsan faxas till:
Fax: 010 - 435 75 50

Privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare som inte har tillgång till Picsara/CIMA-appen skickar remiss per post, inklusive bilder, direkt till verksamhet Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Standardiserade vårdförlopp - Högsbo närsjukhus (vgregion.se)

Koordinator Högsbo närsjukhus: Marie Wetterlundh, telefon: 031 – 342 50 53

Kontaktpersoner SU

Vid frågor om remissen kommit fram, hur den bedömts, etc. vänligen kontakta koordinator.

Koordinator: Ingela Jernberg
Tel: 031-342 27 11

Lokal processledare hudmelanom: Julia Fougelberg 

Kontaktperson onkologi: Lars Ny


Matstrups- och magsäckscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Vid misstanke

Vid misstanke om magsäcks- och matstrupscancer ska en gastroskopi först utföras, enligt filterfunktion. Resultatet av gastroskopin avgör om man ska gå vidare med ytterligare utredning.

Alla remisser för gastroskopi faxas till Remissportalen och märks med SVF GEA filterfunktion och aktuell sjukhustomt beroende på vart patienten bor (Östra, Sahlgrenska eller Mölndal).

Fax:  010 - 435 75 50.

Vid välgrundad misstanke

Efter gastroskopi som utförts inom SU och som visar välgrundad misstanke tas kontakt med SVF koordinator via telefon (se uppgifter nedan).

Efter gastroskopi som utförts av Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset och som visar välgrundad misstanke ska remiss faxas till:

Fax: 010 - 435 75 50

Märk remissen tydligt med SVF välgrundad misstanke om magsäcks- eller matstrupscancer.

Remisser på patienter som tillhör upptagningsområdet för Lundby Specialistsjukhus, kan faxas dit på fax: 031 – 65 70 62

Kontaktpersoner Lundby Specialistsjukhus

Koordinator: Josefin Leander Eriksson

Telefonnummer: 031 – 65 70 57, knappval 7

Remittera din patient till oss | Capio

Kontaktpersoner SU

Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström och Sophia Alektoridis 
Tel: 031-342 86 10 
Fax: 031-772 95 34

Övriga kontaktuppgifter

Gastroskopienheten, GEA/Sahlgrenska
Tel: 031-342 94 88

Endoskopienheten GEA/Östra
Tel: 031-343 49 26

Endoskopienheten, Medicinmottagningen: Eva Poulsen
Tel: 031-343 11 07

Regional processägare: Ulrika Smed

Kontaktperson onkologi, magsäck: Leif Klint

Kontaktperson onkologi, matstrupe: Andreas Hallqvist


Myelom

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp myelom - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Jeanette Rodin 
Tel: 031–342 73 49

Koordinatorer Hematologimottagning Östra sjukhuset:
Pia Ahlberg och Susanne Olsson
Tel: 031-343 94 53

Regional processägare och lokal processledare Sahlgrenska: Cecilie Hveding

Lokal processledare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs


Myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp myeloproliferativ neoplasi (MPN) - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-82 02 69

Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Jeanette Rodin 
Tel: 031–342 73 49

Regional processägare och lokal processledare Sahlgrenska: Lovisa Vennström

Lokal processledare Östra sjukhuset: Wilhelmina Näs


Neuroendokrina buktumörer (inklusive binjurecancer)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-772 95 34

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator Kirurgi: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79

Regional processägare: Anna-Karin Elf

Kontaktperson onkologi: Tomas Krantz


Njurcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp njurcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 29 39

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Regional processägare: Magnus Fovaeus

Kontaktperson onkologi: Emma Mangelius


Peniscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp peniscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 29 39

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Regional processägare: Jenny Magnusson

Tumörgruppsansvarig Onkologi: Elisabeth Öfverholm


Prostatacancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp prostatacancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Remisser från alla vårdgivare, både interna och externa, faxas till Remissportalen:

Fax: 010 – 435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Gabriella Brillantes
Tel: 031-342 68 17

Lokal processledare onkologi: Emma Mangelus

Lokal processledare urologi: Rebecka Arnsrud Godtman

Regional processledare urologi: Kimia Kohestani

Regional processägare onkologi: Jon Kindblom


Skelett- och mjukdelssarkom

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom - RCC (cancercentrum.se)

Skelett- och mjukdelssarkom - regional tillämpning av Nationellt vårdprogram.pdf (vgregion.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-27 81 53

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 031-27 81 53

Kontaktpersoner

Magdalena Moen Buntic och Susanna Österberg
Tel: 031-342 69 96

Regional processägare: David Wennergren

Kontaktperson onkologi: Lina Hansson


Sköldkörtelcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Vid misstanke

Vid misstanke ska patienten först remitteras för ultraljud med beredskap för punktion, se remisskriterier i ovanstående länk.

Röntgenremissen faxas till:

Fax: 010-435 75 06

Välgrundad misstanke

Vid cytologi Bethesda IV eller högre och/eller radiologiskt fynd entydigt talandes för sköldkörtelcancer.

Interna remisser från SU, övriga sjukhus inom regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-772 95 34

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Vid misstanke (endast röntgenremisser)

Koordinatorer röntgen: Semira Catal och Christina Skalin
Tel: 0700-20 75 27

Fax: 010-435 75 06

Välgrundad misstanke

Koordinator kirurgi: Evelina Lennartsson
Tel: 031-342 69 79

Fax: 031-772 95 34

Regional processägare: Jakob Dahlberg

Kontaktperson onkologi: Helen Lundquist


Testikelcancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp testikelcancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 29 39

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50

Kontaktpersoner

Koordinator: Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27

Regional processägare: Anna Grenabo Bergdahl

Kontaktperson onkologi: Annika Hedlund


Tjock- och ändtarmscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga regionens sjukhus och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-19 12 24

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010 - 435 75 50

Remisser på patienter som tillhör upptagningsområdet för Lundby Specialistsjukhus, kan faxas dit på fax: 031 – 65 70 62

Kontaktpersoner Lundby Specialistsjukhus

Koordinator: Josefin Leander Eriksson

Telefonnummer: 031 – 65 70 57, knappval 7

Remittera din patient till oss | Capio

Kontaktpersoner

Koordinatorer: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant och Gunilla Kokko
Tel: 031-343 47 69 

Lokal processledare: Sofia Sandberg

Kontaktperson onkologi: Sofia Heyman


Urinblåse- och urinvägscancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Interna remisser från SU, övriga sjukhus i regionen och Hallands sjukhus faxas till:
Fax: 031-41 29 39

Remisser från Närhälsan, privata vårdgivare inklusive Lundby Specialistsjukhus och Stiftelsen Carlanderska sjukhuset faxas till:
Fax: 010-435 75 50 

Kontaktpersoner

Koordinator: Sandra Alexandersson
Tel: 031-342 68 27 

Regional processledare/ägare Urologi: Viveka Ströck 

Lokal processledare Urologi: Henrik Kjölhede 

Kontaktperson Onkologi: Elisabeth Öfverholm


Vulvacancer

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården, som i sin tur remitterar till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser från Specialistvårdsmottagning i gynekologi faxas till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Fax: 031-41 93 61

Kontaktpersoner

Koordinator: Camilla Ekstrand
Tel: 031-342 45 43

Lokal och regional processägare KK: Katja Stenström Bohlin

Lokal och regional processägare gynekologisk onkologi: Karin Bergmark


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Remisskriterier

Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer - RCC (cancercentrum.se)

Remissförfarande

Primärvården remitterar till närmaste gynekologimottagning i öppenvården, som i sin tur remitterar till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser från Specialistvårdsmottagning i gynekologi faxas till Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Fax: 031-41 93 61

Kontaktpersoner

Koordinator: Camilla Ekstrand
Tel: 031-342 45 43

Regional processägare KK: Pernilla Dahm Kähler

Lokal processägare: Charlotte Palmqvist

Lokal och regional processägare gynekologisk onkologi: För tillfället vakant