Vårdgivare

Informationen som publiceras här vänder sig i första hand till dig som är vårdgivare.

Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Remissportalen

Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende.

Standardiserat vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling

Tillväxtlaboratoriet

Tillväxtlaboratoriet är ett specialistlaboratorium inom barnendokrinologi. Våra hormonanalyser är särskilt anpassade till barns nivåer.

Vårdhygien

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning