Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell högspecialiserad vård – för vårdgivare

Nationell högspecialiserad vård bedrivs inom flera vårdområden på sjukhuset. På den här sidan finns information för dig som ska remittera till NHV-enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sidan är under uppbyggnad och fylls på kontinuerligt.

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom behandling av barnglaukom och barnkatarakt. 

Behandlinen finns också på St: Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

Ögonmottagning barn - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom CRS/HIPEC från och med 1 januari 2023. Övriga enheter är:

 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala

Vid frågor, hör av dig till sjukhusets koordinatorer för CRS/HIPEC: malin.jademan@vgregion.se eller emma.setterberg@vgregion.se

Du når även via kirurgmottagning 1 SU/Östra på telefonnummer 031-3434777.

Är du patient? Här kan du läsa mer om CRS/HIPEC på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Från 1 oktober 2022 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHVe) av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. All information om hur det går till vid remittering av patient, inklusive remissmall finns på RCC:s hemsida:

Nationellt vårduppdrag fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer - RCC (cancercentrum.se)

Är du patient? Här kan du läsa om fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar.

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

Barnhjärtcentrum mottagning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel.

Vården är koncentrerad till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2009.

Remissförfarande

Underlag hjärtkonferens

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärttransplantation. Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Är du patient? Här kan du läsa om intensivvård vid svår leversvikt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Från 1 januari 2023 är Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset en enhet för nationell högspecialiserad vård inom kurativt syftande behandling vid vulvacancer. Övriga är:

 • Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus
 • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset
 • Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping

Varje fall av nydiagnostiserad, misstänkt eller recidiverande av vulvacancer tas upp veckovis på nMDK. Vid misstanke om eller bekräftad vulvacancer mailas eller faxas remiss till en nationell koordinator. Patientlista sammanställs av koordinatorn och skickas ut till övriga nationella centra samt andra inremitterande dagen innan nMDK.

Alla rutiner, tider och kontaktuppgifter finns samlade hos Regionalt Cancercentrum Väst

Är du patient? Här finns mer information om kurativt syftande behandling vid vulvacancer

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom levertransplantation. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2010.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom lungtransplantation. 

Lungtransplantation är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet.

Remiss

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av vuxenneurolog/barnneurolog. Patient som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete och stöd i kompetensutveckling. PAL-skapet kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV.

En vårdsammanfattning/vanlig remiss ska bifogas remissmallen, samt kopior på utförda undersökningar, prover och läkemedelslista.

Länk till remissmall vuxna

Länk till remissmall barn och ungdom

Kontakt gällande barn och ungdom

För att kontakta neuromuskulärt utredningsteam barn kontakta koordinator Johanna Weichbrodt, på XXX

Vid frågor gällande diagnostik kontakta XXX

Kontakt gällande vuxna

För att kontakta Neuromuskulärt centrum vuxen med administrativa frågor, vänd dig till medicinsk sekreterare på telefon XXXX (kommer).

För allmänna frågor om NHV-vården vuxen kontakta sjuksköterska på Neuromuskulärt centrum via röstbrevlådan mellan klockan 10 – 12, telefon 031-3426910.

NVH-enheterna erbjuder telefonkonsultation vid akuta frågeställningar avseende diagnosgrupper som omfattas av NHV-uppdraget och som inte kan handläggas med stöd av regionsjukhusneurolog.  Kontakt tas då via ordinarie jourlinje banneurologi/vuxenneurologi. 

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom preimplantatorisk genetisk testning (även kallat Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD).

Vården bedrivs även vid Karolinska universitetssjukhuset.

LÄS MER: Reproduktionsmedicinsk mottagning Sahlgrenska - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård av prematuritetsretinopati, ROP. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två är:

 • Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus
 • Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (inklusive undertillstånd för vitreoretinal kirurgi vid näthinneavlossning)

Via länkarna nedan hittar du användbar information för dig som vårdgivare, bland annat kontaktuppgifter:

Remiss nationell högspecialiserad vård för prematuritetsretinopati ROP

Informationsblad att ge till föräldrar

Mer om NHV-tillstånd och kontaktuppgifter

Är du patient? Här kan du läsa om prematuritetsretinopati på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till sekreterare på endoskopimottagningen GEA (på SU/Sahlgrenska). Klockan 9-12.

Är du patient? Här kan du läsa om primär skleroserande kolangit

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND) från 1 januari 2023.

Den andra enheten är Region Stockholm.

Vid frågor, kontakta Anna Grenabo Bergdahl, urolog och överläkare, via växeln på  031-342 10 00. 

Är du patient? Här finns mer information om Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlat självskadebeteende. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två finns i Region Skåne och Region Stockholm.

Alla remisser ska skickas till remissportalen. Remissanvisning hittar du här.

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till självskadeenheten.

Mail: su.psykaffek.nhv.sjalvskadeenheten@vgregion.se

Är du patient? Här kan du läsa mer om svårbehandlat självskadebeteende

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Är du patient? Här kan du läsa om TIPS på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss kraniofacial kirurgi. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset sedan 2012.

LÄS MER: Kirurgi kranio och ansikte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad endometrioskirurgi.

Vården bedrivs även vid Akademiska sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Södersjukhuset.

Endometriosteamet Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård vid prolaps och urininkontinens. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två är:

I uppdraget ingår all vaginal nätkirurgi vid prolaps, ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät och inkontinensslyngor.

Observera att följande inte ingår i NHV-uppdraget:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. exponering utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O, TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Vaginal nätkirurgi vid prolaps

Med hänsyn till ökad risk för komplikationer skall vaginala prolapsnät i första hand användas vid recidiv. MRI bäcken kan vara bra för kartläggning av anatomin vid missbildningar inför operation med till exempel ett vaginalt nät.

Ställningstagande till borttagande av nät (innefattar prolaps- och inkontinensnät)

Indikationen för att ta bort ett vaginalt nät är:

 • ihållande smärta
 • erosion till uretra/blåsa eller
 • större exponering av nätet i vagina.

Smärtan bör ha uppkommit i nära anslutning till primäroperationen. Den initiala smärtutredningen åligger remittenten.

Tänk på att välja rätt remissmall beroende på remissindikation. Remissen ska skrivas av en gynekolog med erfarenhet inom prolapskirurgi och fyllas i fullständigt. Bifoga om möjligt kopior på tidigare operationsberättelser.

Här hittar du våra remissmallar:

Remiss NHV nät IN

Remiss NHV nät UT

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till operationskoordinator på Gynekologi Östra.

Är du patient? Här kan du läsa om vård vid prolaps och urininkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård inom ryggmärgsvård och rehabilitering. Utöver Västra Götalandsregionen ligger uppdraget i region Västerbotten, region Stockholm och region Skåne.

Sahlgrenska universitetssjukhuset tar emot patienter:

 • primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter
 • barn med ryggmärgsskada
 • mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Kontakt för vårdgivare: Koordinator Susanne Daun, telefon 031-342 41 41, måndag-fredag.

LÄS MER

Nyhetsbrev 3 Ryggmärsskador - Nationell högspecialiserad vård
Rapport till Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 2 Ryggmärgsskador – Nationell högspecialiserad vård

Nyhetsbrev 1 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård


Senast uppdaterad: 2023-03-28 16:02