Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell högspecialiserad vård – för vårdgivare

Nationell högspecialiserad vård bedrivs inom flera vårdområden på sjukhuset. På den här sidan finns information för dig som ska remittera till NHV-enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sidan är under uppbyggnad och fylls på kontinuerligt.

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom behandling av barnglaukom och barnkatarakt. 

Behandlinen finns också på St: Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

LÄS MER: Ögonmottagning barn - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Från 1 oktober 2022 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHVe) av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. All information om hur det går till vid remittering av patient, inklusive remissmall finns på RCC:s hemsida:

Nationellt vårduppdrag fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer - RCC (cancercentrum.se)

Är du patient? Här kan du läsa om fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar.

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

LÄS MER: Barnhjärtcentrum mottagning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel. Vården är koncentrerad till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan 2009.

LÄS MER: GUCH-centrum - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärttransplantation. Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

LÄS MER: Verksamhet Transplantation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Är du patient? Här kan du läsa om intensivvård vid svår leversvikt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom levertransplantation. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2010.

LÄS MER: Verksamhet Transplantation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom lungtransplantation. 

Lungtransplantation är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

LÄS MER: Verksamhet Transplantation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom preimplantatorisk genetisk testning (även kallat Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD).

Vården bedrivs även vid Karolinska universitetssjukhuset.

LÄS MER: Reproduktionsmedicinsk mottagning Sahlgrenska - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till sekreterare på endoskopimottagningen GEA (på SU/Sahlgrenska). Klockan 9-12.

Är du patient? Här kan du läsa om primär skleroserande kolangit

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Är du patient? Här kan du läsa om TIPS på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss kraniofacial kirurgi. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset sedan 2012.

LÄS MER: Kirurgi kranio och ansikte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad endometrioskirurgi.

Vården bedrivs även vid Akademiska sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Södersjukhuset.

LÄS MER: Endometriosteamet Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård vid prolaps och urininkontinens. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två är:

I uppdraget ingår all vaginal nätkirurgi vid prolaps, ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät och inkontinensslyngor.

Observera att följande inte ingår i NHV-uppdraget:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. exponering utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O, TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Vaginal nätkirurgi vid prolaps

Med hänsyn till ökad risk för komplikationer skall vaginala prolapsnät i första hand användas vid recidiv. MRI bäcken kan vara bra för kartläggning av anatomin vid missbildningar inför operation med till exempel ett vaginalt nät.

Ställningstagande till borttagande av nät (innefattar prolaps- och inkontinensnät)

Indikationen för att ta bort ett vaginalt nät är:

 • ihållande smärta
 • erosion till uretra/blåsa eller
 • större exponering av nätet i vagina.

Smärtan bör ha uppkommit i nära anslutning till primäroperationen. Den initiala smärtutredningen åligger remittenten.

Tänk på att välja rätt remissmall beroende på remissindikation. Remissen ska skrivas av en gynekolog med erfarenhet inom prolapskirurgi och fyllas i fullständigt. Bifoga om möjligt kopior på tidigare operationsberättelser.

Här hittar du våra remissmallar:

Remiss NHV nät IN

Remiss NHV nät UT

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till operationskoordinator på Gynekologi Östra.

Är du patient? Här kan du läsa om vård vid prolaps och urininkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.

Vi är en av fyra enheter i landet, övriga tre är Region Västerbotten genom Norrlands universitetssjukhus, Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset samt Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus.

LÄS MER

NYHETSBREV 2 Ryggmärgsskador – Nationell högspecialiserad vård

NYHETSBREV 1 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård


Senast uppdaterad: 2022-11-29 10:52