Endometriosteamet

Välkommen till Endometriosteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi bedriver, på uppdrag av Socialstyrelsen, nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller från 1 januari 2021. På den här sidan hittar du remissmall och instruktioner för dig som ska remittera.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - en av fyra enheter

Enligt beslut från Socialstyrelsen har fyra enheter i landet tillåtelse att bedriva avancerad kirurgi vid endometrios:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund
Södersjukhuset, Stockholm

Instruktion till remittenter för nationell högspecialiserad vård, vårdområde avancerad kirurgi vid endometrios

Patient som bor i region med en NHV-enhet remitteras till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittent fritt välja. Enheterna kan fördela patienter mellan sig varför remiss till ett centra inte kan garantera bedömning just där.

En vårdsammanfattning om max en sida skall bifogas remissmallen liksom kopior på tidigare operationsberättelser där det är aktuellt. MR-undersökningar har ofta stort värde vid endometrios men det är viktigt att de görs rätt. MR lilla bäcken med intravenös kontrast är oftast aktuell men viktigt att specificera om misstanke finns om endometrios i andra och ovanligare lokaler som till exempel navel eller hud.

Klicka här för att komma till remissmallen

Adress på remissen: 
Endometriosteamet, Gynekologiska mottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
 
Adress på kuvertet:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

 

Chatta med Liv