Område 1

Verksamheter Område 1

 • Barncancercentrum

  Den kliniska verksamheten omfattar tre huvudområden; barnonkologi, benign hematologi hos barn, stamcellstransplantation för barn med onkologiska, hematologiska och immunologiska sjukdomar samt vissa neurometaboliska sjukdomar. Verksamhetsområdet omfattar också Prövningsenhet barn och enheten för Avancerad barnsjukvård i hemmet (ABiH).

 • Barnhjärtcentrum

  Barnhjärtcentrum. Öppenvård och slutenvård.

 • Gynekologi och reproduktionsmedicin

  Vi bedriver akut och planerad vård av patienter med gynekologiska sjukdomar, förlossningsvård och obstetrisk för- och eftervård för gravida och nyförlösta, samt reproduktionsmedicin och IVF-verksamhet. Verksamhetens enheter arbetar aktivt med utbildningsfrågor och med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling av vårdprocesser. Forskning och undervisning är en viktig del av vår verksamhet.

 • Kirurgi barn

  Verksamheten omfattar barnkirurgi. Högspecialiserad kirurgi bedrivs inom områdena gastro-, urologisk, onkologisk, traumatologisk (inklusive brännskadevård) och lungkirurgi. Den speciella barn- och ungdomskirurgin innebär framför allt utredning, behandling och omvårdnad av barn med medfödda missbildningar i mag- och tarmkanalen, bukväggen, lungor och urinvägsorganen. Missbildningskirurgin är exempel på högspecialiserad kirurgi med patienter från hela landet. Därtill utförs avancerad tumörkirurgi. Inom området sorterar även planerad öppen vård inom barnkirurgi.

 • Neurologi och psykiatri barn

  Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.