Verksamhet Medicin barn

Younis Khalid Younis

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer

Barnmedicin bedriver avancerad pediatrisk vård, såväl akut som planerad verksamhet.

Mottagningar

 • Allergi- och lungmottagning barn

  Vi utreder och behandlar dig under 18 år som har allergi, astma, eksem eller nässelutslag. Vi genomför olika typer av födoämnes- och läkemedelsprovokationer, samt ger behandling med allergivaccination.

 • Cystisk Fibrosmottagning barn

  Vi vänder oss till dig under 18 år med Cystisk fibros (CF) som är en allvarlig ärftlig multiorgansjukdom. Vi utreder och behandlar dig i samarbete med andra enheter inom barnområdet och vuxensjukhuset. 

 • Diabetesmottagning barn

  Vi vänder oss till dig under 18 år som bor i Göteborg och har diabetes. 

 • Dietistenhet barn

  Vi vänder oss till dig som är patient vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och som är under 18 år.

 • Endokrinmottagning barn

  Vi tar emot dig under 18 år med avancerad endokrin sjukdom. Vi behandlar hormonella sjukdomar som till exempel sköldkörtelsjukdomar, tillväxthormonrubbningar, hormonella bristtillstånd efter cancerbehandlingar och hos barn med medfödda syndrom, pubertetsrubbningar och intersextillstånd.

 • Lungmottagning barn

  Vi vänder oss till dig under 18 år med olika typer av lung- eller andningsbesvär. Du som har syrgasbehandling i hemmet, hemrespirator, CPAP, VPAP, hostapparat eller andningskanyl har kontakt med vårt hemsjukvårdsteam. 

 • Mag-tarm-levermottagning barn

  Vi tar emot dig som är under 18 år och har magproblem, svårigheter att äta eller är lever- eller njurtransplanterad.

 • Medicinmottagning barn

  På medicinmottagning barn utreder och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda metabola sjukdomar och tuberkulos. 

 • Obesitascentrum (Runda barn)

  Vi tar emot dig som lider av extrem fetma och är under 18 år. 

 • Reumatologi- och immunologimottagning barn

  Vi tar emot dig som är under 18 år och har problem med leder eller immunförsvaret.

 • Urinvägsmottagning medicin barn

  På urinvägsmottagningen medicin barn utreder och behandlar vi barn och ungdomar under 18 år med njur- och urinvägssjukdomar som till exempel nefrotiskt syndrom, njursvikt, reflux och njurskada.

Avdelningar

 • Avdelning 324-325

  Vi tar emot dig under 18 år som har blivit akut sjuk och behöver vara på sjukhus eller om du har en sjukdom som behöver kontrolleras då och då. 

 • Avdelning 334

  Vi på avdelning 334 tar emot dig som är barn eller ungdom mellan 0-18 år med olika sjukdomstillstånd för provtagningar, behandlingar och undersökningar. Vi hanterar samordningen för dig som ska genomgå komplicerade utredningar.

  Expertteam

  Centrum för sällsynta diagnoser

  I Sverige definierar vi sällsynta diagnoser som sådana som ges till sjukdomar och skador med komplexa behov som finns hos högst 1 av 10 000 personer. För att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer har ett Centrum för sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen skapats genom ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ågrenska. CSD Väst är ingen vårdande enhet i sig själv och har inget primärt utredningsuppdrag. Vi har expertteam för flera sällsynta diagnoser enligt nedanstående och jobbar mot att utveckla verksamheten mot att bättre täcka behovet för alla med sällsynt diagnos. I övrigt försöker vi hänvisa frågan till lämpligaste vårdgivare.


Senast uppdaterad: 2018-06-19 14:22