Verksamhet Medicin barn

Younis Khalid Younis

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer

Barnmedicin bedriver avancerad pediatrisk vård, såväl akut som planerad verksamhet.


Senast uppdaterad: 2018-09-05 09:04