Verksamhet Barncancercentrum

Den kliniska verksamheten omfattar tre huvudområden; barnonkologi, benign hematologi hos barn, stamcellstransplantation för barn med onkologiska, hematologiska och immunologiska sjukdomar samt vissa neurometaboliska sjukdomar. Verksamhetsområdet omfattar också Prövningsenhet barn och enheten för Avancerad barnsjukvård i hemmet (ABiH).

Varje år behandlas cirka 90 nyinsjuknade barncancerpatienter vid våra enheter. Med de starkt förbättrade behandlingsresultaten inom barnonkologin botas allt fler patienter. Efter avslutad behandling följs många barn och ungdomar upp vid våra specialmottagningar. De inriktar sig särskilt på att upptäcka och lindra de sena biverkningar som kan uppkomma av sjukdomen och dess behandling.