Utlämnande av journalkopior för andra vårdgivare

Här hittar du information om hur du som vårdgivare beställer journalhandlingar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att specificera så tydligt som möjligt vilka handlingar som önskas ur journalen. Det ska framgå vilken tidsperiod, klinik och typ av handling som beställningen avser.

En del verksamheter och enheter på Sahlgrenska universitetssjukhuset har egen handläggning av journalbeställningar. För att beställa journaler från någon av nedan listade verksamheter kontakta dem direkt.

Beställningsblankett

Begäran om journalkopia från annan vårdgivare (vgregion.se)

Ifylld blankett postas eller faxas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Se kontaktuppgifter nedanför.

Kontaktuppgifter till Arkiv och informationsstruktur

Telefon: 031-343 9100

Öppettider: helgfria vardagar 07:30-15:30

Fax: 031-25 51 63 eller 031-41 27 35

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arkiv och informationsstruktur

Journalbeställning

413 45 Göteborg