Verksamhet Rättspsykiatri

Verksamhetsområde Rättspsykiatri erbjuder både öppen och sluten vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov eller har begått allvarliga brott. Förutom enheter för patienter med psykossjukdom, personlighetsstörningar och missbruk finns en akutvårdsavdelning, samt en arbetsterapi- och socioterapienhet. De arbetar med arbetsrehabilitering, daglig sysselsättnig och med att aktivera patienter till ett fysiskt och socialit aktivt liv.

Öppenvård

Heldygnsvård, enheter

 • Rättspsykiatrisk akutenhet 6

  Vi tar emot dig som behöver akut psykiatrisk vård och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller dig som vistas i häkte eller på anstalt och behöver psykiatrisk vård.

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 2

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 3

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 7

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård och har ett aktivt missbruk och/eller en personlighetsstörning.

 • Rättspsykiatrisk rehabenhet 8

  Vi tar emot och rehabiliterar dig som har en psykossjukdom och/eller ett missbruk och är dömd att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

 • Rättspsykiatrisk utredningsenhet 4

  Vi tar emot dig som har en psykisk sjukdom och är dömd till att överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Stödfunktion

Aktivitetshus

Vi tar emot dig som vårdas inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder bland annat arbetsliknande sysselsättning, fysisk aktivitet, fysioterapi, fritidsaktiviteter och social samvaro.

____________________________________________________________________________________

Har du frågor, eller undrar du över något? Kontakta oss på: su.rattspsykiatri.ledn@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-06-11 22:42