Verksamhet Rättspsykiatri

Verksamhetsområde Rättspsykiatri erbjuder både öppen och sluten vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov eller har begått allvarliga brott. Förutom enheter för patienter med psykossjukdom, personlighetsstörningar och missbruk finns en akutvårdsavdelning, samt en arbetsterapi- och socioterapienhet. De arbetar med arbetsrehabilitering, daglig sysselsättning och med att aktivera patienter till ett fysiskt och socialt aktivt liv.

För besökande

Rågården
Information till besökande - professionella
Besökare till patient anmäler sig till respektive vårdenhet, som bokar besöksrum och meddelar receptionen namn (ditt namn) på besökare, vem du ska besöka, tid för besöket. Besök ska alltid anmälas i förväg.
När du kommer till huvudentrén (öppen dagtid) går du in genom den yttre entrén och fram till receptionen och anmäler dig till receptionen.
I anslutning till entrén finns kapprum med låsbara skåp där du kan hänga in allt du inte behöver ha med dig in under besöket såsom väskor, ytterkläder. Nyckel får du i receptionen.
Du anmäler dig med namn och vem du ska besöka i receptionen. Giltig legitimation (körkort, pass eller SIS kort), överlämnas i luckan i receptionen och registreras där samtidigt som du får en besöksbricka. Besöksbricka ska bäras synlig under hela besöket.
Receptionen tar kontakt med den person eller den vårdenhet där patienten bor som kommer och möter upp i entrén och följer med dig dit du ska.
Besöksbrickan lämnas tillbaka till receptionen när du passerar ut igen.

Införsel av varor
Vad säger lagen?
Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) § 8 och Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) § 21 och
23 i sammanfattning:
En patient får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, dopingmedel, injektionssprutor eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk eller annan befattning med narkotika.
Inte heller annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen på enheten.

Besökande
Besökande får för patientens räkning föra in följande:

  • Pengar
  • Tidskrifter/böcker
  • Kläder

Besöksadress

Rågårdsvägen 5
424 57 Gunnilse